‘พีทีที สเตชั่น’ 1,800 แห่งทั่วปท.ร่วมเป็นเครือข่ายต้านการใช้แรงงานเด็กผิด กม.ทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว “พีทีที สเตชั่น ร่วมมือเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายกับกระทรวงแรงงาน” ว่ากิจกรรมนี้เริ่มต้นจากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแล เพื่อให้เด็กที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการตรวจแรงงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ผิดกฎหมายให้สูงขึ้น เพื่อป้องปรามการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างเอกชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

“บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันภายใต้ชื่อ “พีทีที สเตชั่น” เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายในจ้างแรงงานเด็กที่เข้ามาทำงานกับบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ โดยใช้ช่องทางสถานีบริการน้ำมัน พีทีที ที่อยู่ในความดูแลกว่า 1,800 แห่ง ทั่วประเทศ สร้างความตระหนักให้กับพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนผู้ใช้บริการ ภาคประชาสังคมได้ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายทุกรูปแบบ” พล.ท.นันทเดช กล่าว

นอกจากนี้ พล.ท.นันทเดช กล่าวว่า การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีการจ้างเด็กทำงาน เพราะการทำงานของเด็กก็เป็นประโยชน์แก่เด็กและครอบครัว ทั้งในเรื่องการการสร้างความรับผิดชอบ สร้างรายได้ การเรียนรู้โลกการทำงานที่แท้จริง แต่จะต้องไม่มีการจ้างงาน ที่ผิดกฎหมาย เช่น การจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน หรือให้ลูกจ้างที่มีอายุ 15 ปีแต่ไม่ครบ 18 ปีทำงานที่มีลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรม ซึ่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ได้กำหนดห้ามไว้

บทความก่อนหน้านี้“ส.ว.” ฉะ ลดพลาสติกย้อนแย้ง ปล่อยขยะเข้าอื้อ “วราวุธ” ขึงขัง จ่อผลักดันกลับให้หมด
บทความถัดไปฝ่ายปกครองอ.ท่าแซะ จับ 2 หนุ่มมั่วยาบ้า-ไอซ์คาขนำกลางสวนยางพารา