ด่วน! รับสมัครฝึกอบรม ‘คนครัวบนเรือ’ 10 รุ่น ป้อนเรือสำราญ-ขนส่งระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร.เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก กพร. พร้อมแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนในสาขาดังกล่าว ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพบนเรือสำราญและเรือขนส่งระหว่างประเทศได้ ในปี 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 15 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรม

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ล่าสุด สพร. 3 แห่ง ประกาศรับสมัครฝึกอบรม ได้แก่ สพร. 9 พิษณุโลก จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สพร.7 อุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2563 และ สพร. 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2563 รับสมัครรุ่นละ 20 คน ใช้ระยะเวลา การฝึกอบรม 7 วัน (42 ชั่วโมง) คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมอายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าม.3 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร

“สพร.และ สนพ. 15 แห่ง ประกอบด้วย สพร. 3 ชลบุรี สพร. 5 นครราชสีมา สพร. 6 ขอนแก่น สพร. 7 อุบลราชธานี สพร. 8 นครสวรรค์ สพร. 9 พิษณุโลก สพร. 11 สุราษฎร์ธานี สพร. 12 สงขลา สพร. 13 กรุงเทพมหานคร สพร. 21 ภูเก็ต สพร. 22 นครศรีธรรมราช สนพ. ชุมพร สนพ. กระบี่ สนพ. พังงา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ มีความพร้อมทั้งสถานที่ ห้องครัวที่มีมาตรฐาน อุปกรณ์การฝึกทันสมัย และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th และ www.facebook.com/dsdgothai หรือ สอบถาม 0 2245 4035 หรือสายด่วน 1506 กด 4” อธิบดี กพร. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศรีสุวรรณ โพสต์ ‘วิ่งไล่ลุง’ และ ‘เดินเชียร์ลุง’ เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บทความถัดไปสถานทูตไทยในฟิลิปปินส์เตือนภูเขาไฟตาอัลปะทุต่อเนื่อง การบินไทยงดบิน (ภาพชุด)