ก.แรงงาน จับมือ กอ.รมน. ลุย ‘สร้างงาน-จ้างงาน’ ชายแดนใต้ ตั้งเป้า 556 อัตรา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศโดยรวม เกิดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน จึงได้สั่งการให้ กกจ.บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนเพื่อมีงานทำมีรายได้ และไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มก่อความไม่สงบ

“รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการว่างงานของประชาชนและปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่ จึงจัดทำโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ มีงานทำมีรายได้ ช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการทำงาน และมีโอกาสได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ โดยประสานภาคเอกชนในพื้นที่หาตำแหน่งงาน ตั้งเป้าหมายเกิดการจ้างงานรวม 556 อัตรา ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ 120 อัตรา สงขลา 50 อัตรา สตูล 55 อัตรา และร้านวิสาหกิจชุมชนหรือร้านทำดีมาร์ท 91 อัตรา โดยกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างโครงการ เช่น ต้องมีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จ.ยะลา มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่เริ่มจ้างงาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ตำแหน่งงานที่จ้างต้องใช้ทักษะฝีมือเท่านั้น เป็นต้น” นายสุชาติ กล่าวและว่า การจ้างงานตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ ภาครัฐ โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้สนับสนุนค่าจ้าง อัตราเดือนละ 4,500 บาทต่อคนต่อเดือน และสถานประกอบการเอกชนที่จ้างงาน จะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon