‘อนุทิน’ เยี่ยม รพ.โคกโพธิ์ ชมทำงานเชิงรุกกับ รพ.สต. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 100%

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่โรงพยาบาล (รพ.) โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.โคกโพธิ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ชื่นชมรพ.โคกโพธิ์ ที่ทำงานเชิงรุก พัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนโดยความร่วมมือของทีมสาธารณสุข ท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการจัดการบริการแก่ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนขึ้น

นายอนุทินกล่าวว่า รพ.โคกโพธิ์ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอ.โคกโพธิ์ ทั้ง 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง (Care Giver) ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เป็นผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ครบสมบูรณ์ ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดบ้าน 458 คน ผู้ป่วยติดเตียง 98 คน และผู้ป่วยระยะประคับประคอง 35 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้านอีก 85 คน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพคนในชุมชนอีกด้วย

“รพ.โคกโพธิ์ ยังเป็นศูนย์รับส่งกลับ (refer back) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ระยะพ้นภาวะวิกฤตและมีอาการคงที่ (Intermediate care) จากโรงพยาบาลใหญ่ ทั้ง รพ.ปัตตานี รพ.ยะลา รพ.ศูนย์หาดใหญ่ กลับมาดูแลต่อ เฉลี่ยเดือนละ 10 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ได้อีกด้วย” นายอนุทินกล่าว

สำหรับ รพ.โคกโพธิ์เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง มีเตียงให้บริการจริง 104 เตียง ประชากรที่รับผิดชอบประมาณ 67,260 คน ผู้ป่วยนอกรับการตรวจเฉลี่ยวันละประมาณ 450 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 580 คนต่อเดือน

บทความก่อนหน้านี้ผบ.ตร.บินด่วนไปลพบุรี หลังมีรายงานจับผู้ต้องสงสัยมือปืนปล้นทองลพบุรี
บทความถัดไปศาล รธน.เตรียมพร้อมสถานที่ อ่านคำวินิจฉัยพรุ่งนี้ คดีอิลลูมินาติ-อนค.ล้มล้างการปกครอง