กทม.เปิดใช้ ‘ถ.ประชาร่วมใจ-มิตรไมตรี’ รองรับโครงข่ายจราจรตะวันออก-ตะวันตก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ที่บริเวณถนนประชาร่วมใจ เขตมีนบุรี

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ถนนประชาร่วมใจ เดิมเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 30 ม. ระยะทาง 7 กิโลเมตร (กม.) เป็นถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มจากถนนนิมิตใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี โดยมีแนวโครงข่ายการจราจรขนานกับถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน มีประชาชนสร้างบ้านเรือนพักอาศัยเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อีกทั้งสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพถนนประชาร่วมใจให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเพื่อพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก โดยสำนักการโยธาจึงดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี โดยการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ช่องจราจรกว้างประมาณ 3.00-3.20 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 ม. เขตทางกว้าง 30 ม. ระยะทาง 7.7 กม. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนนิมิตใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองลำหินพื้นที่เขตหนองจอก โดยมีแนวโครงข่ายการจราจรขนานกับถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี ประกอบด้วย งานจราจรสังเคราะห์ งานระบบระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานทางเท้า และเครื่องหมายจราจร พร้อมทั้งงานก่อสร้างเขื่อนกันดินตามแนวคลอง และงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย สะพานข้ามคลองบึงไผ่ สะพานข้ามคลองโต๊ะสมัน สะพานข้ามคลองสิทธิโสม สะพานข้ามคลองบึงทรายกองดิน สะพานข้ามคลองพระราชดำริ 2 สะพานข้ามคลองโต๊ะเจริญ สะพานข้ามคลองเกาะขุนเณร สะพานข้ามคลองเบนชะโด และสะพานข้ามคลองลัดตาเตี้ย

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า กทม.มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานและภารกิจทุกด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ประชาชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งระบบหลักและระบบรองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรบริเวณถนนประชาร่วมใจ ซึ่งมีความยาวประมาณ 7.7 กม. รองรับความเจริญของพื้นที่และการสัญจรของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 4 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง หมู่บ้านกว่า 7 โครงการ สวนสาธารณะ 2 แห่ง ปัจจุบัน กทม.มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่นี้ มีโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรีโครงการก่อสร้างถนนสามวา เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนบริเวณนี้ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น บรรเทาปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

“โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี จะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนนิมิตใหม่ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า ถนนหทัยราษฎร์ ถนนรามคำแหง ถนนเสรีไทย และบริเวณใกล้เคียงให้ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายเส้นทางให้ต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อกับถนนคู้คลองสิบ ถนนเลียบวารี และถนนคุ้มเกล้า เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส.ว.เดินหน้าต่อ โหวตงบ’63 ‘สมชาย’ ชี้ เสียบบัตรแทนกัน ต่างกับตอน พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน
บทความถัดไปตร.พนมไพรรวบ 2 หนุ่มสวมรอยเป็นตม. ไถเงินต่างด้าว