กรมสวัสดิการแรงงานเปิดสมัครรับเลือกตั้ง “คณะกรรมการไตรภาคี”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.จะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบด้วย คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยได้กำหนดจำนวนผู้แทนในแต่ละคณะฝ่ายละ 5 คน ซึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่งคณะละ 2 ปี จึงเชิญชวนสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ร่วมเสนอชื่อผู้แทนเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้ง 3 คณะ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 และแจ้งผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน
 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ ตามที่องค์การจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงาน สำหรับองค์การที่จดทะเบียนที่ตั้ง ณ จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และ จ.นครปฐม สามารถสมัครและส่งรายชื่อได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้ด้วย ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2246 8993 หรือ www.labour.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon