เช็กด่วน! สิทธิ ‘นายจ้าง-ลูกจ้าง’ ที่รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแถลงมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และกระทรวงแรงงานเตรียมออกประกาศและกฎกระทรวงแรงงาน เพื่อบังคับใช้ให้เร็วที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ โดยสรุปในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีมาตรการ ดังนี้

ลดอัตราเงินสมทบ
-นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)
-ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)
-ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลือร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)

ขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อีก 3 เดือน
ค่าจ้าง เดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ค่าจ้าง เดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ค่าจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

หน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว
รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)
ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจ้าของฟอเรสต์-โอลิมเปียกอส หายป่วยโควิด-19 แล้ว – ย้ำห้ามเห็นแก่ตัวช่วงวิกฤตไวรัส
บทความถัดไป‘พัทลุง’ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย เป็น 6 รายแล้ว