93.5% สวม “หน้ากาก” ไปตลาด ชุมชนแออัด-แคมป์ก่อสร้าง ยังต้องเว้นระยะห่าง

กรมอนามัยเผย 93.5% สวม “หน้ากาก” ไปตลาด แนะชุมชนแออัด-แคมป์ก่อสร้าง เว้นระยะห่าง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

กรมอนามัย- เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีข้อแนะนำการปฏิบัติในตลาดสด เพื่อให้เจ้าของตลาดนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ทั้งนี้ ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณการใช้บริการ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ส่วนผู้ขายในตลาดให้รักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ได้ทำการสำรวจ (Quick Survey) ในตลาดสด จำนวน 337 แห่ง พบว่า ร้อยละ 66.8 ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างผู้ขายของกับผู้บริโภค และร้อยละ 49.9 มีการเว้นระยะระหว่างแผง และผู้ขายของ/ผู้ช่วยขายของ/พนักงานตลาด /ผู้บริโภค ให้ความร่วมมือ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ร้อยละ 93.5 มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ร้อยละ 69.4 และจัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำสะอาดร้อยละ 46.9

“ถือว่าทั้งเจ้าของตลาด และผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง” พญ.พรรณพิมล กล่าว

นอกจากนี้ พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำข้อแนะนำสำหรับผู้อาศัยในชุมชนแออัด และที่พักคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หากมีสมาชิกอยู่ร่วมบ้านหลายคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกัน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และหมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว

“สำหรับที่พักคนงานก่อสร้าง ให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ควบคุมดูแลความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน และจะต้องหมั่นสังเกตอาการตนเอง และคนในครอบครัว ต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว” พญ.พรรณพิมล กล่าวและว่า กรมอนามัยได้จัดทำแอพพลิเคชั่น Thaistopcovid-19 เพื่อติดตามกลุ่มต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ประเมินตนเอง และปักหมุดแต่ละพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เพื่อเลือกใช้บริการ ร้องเรียน เสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกันได้

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับผลการสำรวจรายสัปดาห์ตามมาตรการ “หยุดบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดย สธ. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 2 – 8 เมษายน จากผู้ตอบแบบสอบถาม 47,144 คน พบว่า ร้อยละ 47.1 มีการออกนอกบ้าน ในจำนวนนี้ พบว่าร้อยละ 94.2 มีความจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้าน เช่น ทำงาน หาหมอ ชื้ออาหาร/ของใช้ ทำธุรกรรม และร้อยละ 9.4 ใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ส่วนพฤติกรรมในการป้องกันตนเองเมื่อพบกับคนอื่นทั้งในและนอกบ้าน พบว่า ร้อยละ 85.2 ล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ร้อยละ 76.7 สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง และร้อยละ 62.7 รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร เมื่อพบกับผู้อื่นทุกครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon