ศรีสุวรรณ เปิดช่องกฎหมาย ชี้ กองสลาก ‘ไร้อำนาจ’ เลื่อนออกหวย

ศรีสุวรรณ เปิดช่องกฎหมาย ชี้ กองสลาก ‘ไร้อำนาจ’ เลื่อนออกหวย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเลื่อนออกสลากในงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 16 เมษายน2563 และเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยอ้างเหตุภาวะวิกฤติโควิด-19 ทำให้ผู้ค้าขายสลากได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด การใช้อำนาจเลื่อนการออกฉลากไปโดยพละการของคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2562 ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้ การมีมติเลื่อนการออกฉลากดังกล่าวของคณะกรรมการฯ อาจถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำหนดให้มีหน้าที่ไว้เพียง 3 ประการ คือ 1 ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 จัดการโรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และ3 กระทำการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากฯ และเป็นการใช้อำนาจที่นอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่ 10 ข้อที่กฎหมายข้างต้นกำหนดไว้ อาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองสลากฯขึ้นมาอีกด้วย เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 57

“หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเลื่อนการออกสลากไม่ว่าสาเหตุใด จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี ส่วนนายกรัฐมนตรีจะอ้างการใช้อำนาจตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มาสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการเลื่อนการออกสลากฯของสำนักงานสลากฯ ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ไม่ได้กำหนดให้มีการโอน พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2562 มาอยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว จึงไม่สามารถใช้อำนาจดังกล่าวได้”นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า หากผู้ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล คนเดินขาย ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว หรือประชาชนคนซื้อหวยหากได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในการใช้อำนาจของคณะกรรมการสำนักงานสลากฯในครั้งนี้ สามารถใช้สิทธิทางศาลในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยตามความเป็นจริงได้ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีควรตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเอาผิดคณะกรรมการสลากฯทั้งหมดด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon