ก.แรงงาน จ้างงาน 31 ฟาร์มตัวอย่าง 1,550 อัตรา ค่าแรง 300บาท/วัน ช่วยผู้ประสบภัย “โควิด-19”

ก.แรงงาน จ้างงาน 31 ฟาร์มตัวอย่าง 1,550 อัตรา ค่าแรง 300บาท/วัน ช่วยผู้ประสบภัย “โควิด-19”

จ้างงาน- วันที่ 4 พฤษภาคม นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมเชิญถุงพระราชทานวางในพานด้านหน้าโต๊ะหมู่ถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนได้รับถุงพระราชทาน จำนวน 50 ถุง โดยโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 ที่ต้องหยุดการทำงานกับนายจ้างและเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ ได้มีงานทำและมีรายได้จากการจ้างงานในพื้นที่ในระหว่างหยุดงาน

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่จำนวนมาก สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดการจ้างงาน สร้างและขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในที่ดินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินและเป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้ว กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดเตรียมงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 31 แห่ง แห่งละ 50 คน อัตรา 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สายการบิน ‘ลุฟท์ฮันซา’ เจอฤทธิ์โควิด อาการหนัก รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมนี
บทความถัดไปแห่กลับกรุง ถนนมิตรภาพหนาแน่น หนุ่มอุดรฯหวังหางานทำหลังคลายล็อกดาวน์