กรมการแพทย์เผยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีกว่า 2 พันเตียง รับ “โควิด-19” ฮอสปิเทล 522 ห้อง

กรมการแพทย์เผยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีกว่า 2 พันเตียง รับ “โควิด-19” ฮอสปิเทล 522 ห้อง

โควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงประสบการณ์การดูแลรักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยโรงพยาบาล (รพ.) สังกัดกรมการแพทย์ ว่า การดูแลผู้ป่วยด้านประสบการณ์การบริหารจัดการความร่วมมือความร่วมมือของการจัดการเตียงในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล มี 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เตียงในสถานพยาบาล 8 สังกัด ได้แก่ โรงเรียนแพทย์ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต รพ.สังกัด กทม. กระทรวงกลาโหม รพ.ตำรวจ และภาคเอกชน รวมทั้งหมด 114 แห่ง มีศักยภาพเตียงทั้งหมด 2,263 เตียง โดยแบ่งประเภทของเตียงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.เตียงไอซียู 147 เตียง 2.ห้องแยกเดี่ยว 167 เตียง 3.หอผู้ป่วยรวม (Isolate room) 1,154 เตียง และ 4.หอผู้ป่วยรวมแยกโรค (Cohort ward) 795 เตียง

ส่วนที่ 2 การสำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น (Step down care) ใช้เตียงในห้องแยกกึ่งโรงแรม (Hospitel room) มีทั้งหมด 3 แห่ง มีศักยภาพเปลี่ยนทั้งหมด 522 เตียง ได้แก่ 1.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.ราชวิถี 174 เตียง 2.รพ.สนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง และ 3.รพ.จุฬาลงกรณ์ 40 เตียง

“การดูแลผู้ป่วยใน รพ.สังกัดกรมการแพทย์ สถานการณ์ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 223 ราย แบ่งเป็น ชาย 115 ราย หญิง 94 ราย อายุต่ำสุด 5 เดือน อายุมากที่สุด 80 ปี โดยใช้จำนวนวันที่เข้ารับการรักษาต่ำที่สุด 2 วัน สูงสุด 37 วัน เฉลี่ยที่ 12.2 วัน ในการบริการจัดการตะมีศูนย์ปฏิบัติตามเฉพาะกิจ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ บูรณาการทุกภาคส่วนเข้ารวมกัน ในกรณีที่มีผู้ป่วยมารับการตรวจ ผู้ป่วยจากสายด่วน 1668 และผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกันแล้วมีอาการป่วย หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อจะนำสู่กระบวนการรักษาใน รพ. และเมื่ออาการดีขึ้นจะมีการส่งต่อไปฟื้นฟูที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.ราชวิถี รพ.สนามธรรมศาสตร์” นพ.ณรงค์ กล่าว และว่า 3.รพ.จุฬาลงกรณ์ ในส่วนนี้เป็นประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเชิงระบบ และการบริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งเอกชน เครือข่ายต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon