‘หมอบุ๋ม’ แถลงโควิด-19 ไทยพบป่วยใหม่รายเดียว จากสถานกักกัน ไม่มีตายเพิ่ม

“หมอบุ๋ม” แถลง โควิด-19 ไทยพบป่วยใหม่ 1 ราย ไม่มีตายเพิ่ม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พญ.พรรณประภากล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 58 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,968 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล(รพ.) จำนวน 58 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 1 ราย สะสมอยู่ที่ 3,084 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรีจำนวน 1,723 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 414 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 741 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

พญ.พรรณประภากล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine )

Advertisement

พญ.พรรณประภากล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) โดยเดินทางกลับมาจากประเทศชาอุดีอาระเบีย 1 ราย ผู้เดินทางรวม 39 ราย ติดเชื้อ รวม 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยผู้ป่วยรายใหม่เป็นเพศชาย อายุ 26 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางจากกรุงริยาด- กัวลาลัมเปอร์ เดินทางเข้าประเทศไทยทางด่านปาดังเบชาร์ โดยรถบัส มาถึงไทย วันที่ 25 พฤษภาคม ผลตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ และเข้าพักใน State Quarantine จ.ปัตตานี ผลตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม พบเชื้อ โดยไม่มีอาการป่วย ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ. ใน จ.ปัตตานี

พญ.พรรณประภากล่าวว่า ในจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,084 ราย ใน 68 จังหวัด อัตราป่วย 4.64 ต่อแสนประชากร ไม่รวมผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ ซึ่งมีอัตราป่วย 4.32 ต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสม 10 อันดับแรก (ไม่รวมผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ : อัตราป่วยต่อแสน) ได้แก่
1.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,535 ราย อัตราป่วย 27.07 มีผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 30 ราย
2.ภูเก็ต จำนวน 227 ราย อัตราป่วย 54.91
3.นนทบุรี จำนวน 158 ราย อัตราป่วย 12.58
4.ยะลา จำนวน 125 ราย อัตราป่วย 23.39 มีผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 9 ราย
5.สมุทรปราการ จำนวน 112 ราย อัตราป่วย 8.38 มีผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 14 ราย
6.ชลบุรี จำนวน 86 ราย อัตราป่วย 5.56 มีผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 27 ราย
7.ปัตตานี จำนวน 79 ราย อัตราป่วย 10.95 มีผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 14 ราย
8.สงขลา จำนวน 44 ราย อัตราป่วย 3.07 มีผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 23 รายและศูนย์กักกันคนคนเมือง 65 ราย
9.เชียงใหม่ จำนวน 41 ราย อัตราป่วย 2.31
10.ปทุมธานี จำนวน 39 ราย อัตราป่วย 3.38
และจังหวัดอื่นๆ รวม 30 ราย

Advertisement

“สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในสถานเฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ที่ส่วนกลางและจังหวัด ข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -วันที่ 3 มิถุนายน รวมสะสม 147 ราย เป็นเพศชาย 127 ราย เพศหญิง 20 ราย อายุเฉลี่ย 39 ปี ต่ำสุด 15 ปี และสูงสุด 77 ปี ประเทศต้นทางที่มีคนไทยเดินทางกลับมามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.อินโดนีเซีย จำนวน 451 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 65 ราย 2.ซาอุดิอาระเบีย จำนวน 79 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย 3.คูเวต จำนวน 174 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 17 ราย 4.ปากีสถาน จำนวน 122 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย และ 5.คาซัคสถาน จำนวน 55 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย” พญ.พรรณประภา กล่าว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image