กทม.เร่งมือ “ลอกท่อ” คืบหน้ากว่า 90% คาดแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ พร้อมรับน้ำฝน

กทม.เร่งมือ “ลอกท่อ” คืบหน้ากว่า 90% คาดแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ พร้อมรับน้ำฝน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการประชุมติดตามงาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พบว่า เดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยน้อยลงกว่าร้อยละ 90 อาจเป็นผลเนื่องจาก กทม.มีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวหลายกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แต่ปัจจุบันได้มีการผ่อนปรนมาตรการ ให้เปิดสถานที่บางแห่งและสามารถประกอบกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มขึ้นโดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างไรก็ดี อาจเกิดการติดเชื้อเพิ่มได้ประชาชนและสถานประกอบการหย่อนยานการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด กทม.จึงได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อให้คำแนะนำและกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโควิด-19 ที่อาจระบาดซ้ำ 2 ประการ คือ 1. ทางด้านการแพทย์ โดยพัฒนาระบบการตรวจหาโรคโดยที่ไม่ต้องมาพบแพทย์ ซึ่งเป็นการตรวจผ่านระบบวิดีโอ หรือโทรศัพท์ หรือมีบุคลากรทางการแพทย์ไปเจาะเลือดตามบ้านมาตรวจก่อนแล้วจึงมาพบแพทย์ 2. การเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึง 2 แนวทางหลัก คือ การเรียนที่โรงเรียน และการเรียนออนไลน์ ซึ่งในส่วนของ กทม.นั้น คิดว่าส่วนใหญ่ควรเป็นการเรียนในโรงเรียน โดยจะมีการจัดห้องเรียนให้มีจำนวนนักเรียนลดลงตามความเหมาะสม ขณะนี้ อยู่ระหว่างหารือของผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะได้รายละเอียดที่ชัดเจน

“นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำฝน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม 14 จุด กทม.ได้มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ อาทิ อุโมงค์ระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ และสถานีระบายน้ำ ซึ่งหากดูจากที่ผ่านมาจะพบว่า ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนหลักสาย จะมีเพียงบางจุดที่ยังเป็นปัญหาอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ของเอกชน เช่น ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บริเวณถนนสายรอง รวมถึงบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่ง กทม.ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กทม.ได้ขุดลอกคู คลอง และลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพร้อมในด้านระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2563 ด้วยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ที่มีความยาวรวม 6,464 กิโลเมตร โดยสํานักการระบายน้ำดำเนินการ 1,950 กิโลเมตร และสํานักงานเขตดำเนินการ 4,514 กิโลเมตร ภาพรวมดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 95” โฆษก กทม.กล่าว

ส่วนการเตรียมความพร้อมระบบคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ความยาวรวม 2,760 กิโลเมตร ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า สํานักการระบายน้ำดำเนินการ 1,008 กิโลเมตร และสํานักงานเขตดำเนินการ 1,752 กิโลเมตร ภาพรวมขณะนี้ดำเนินการขุดลอกคลองคืบหน้าร้อยละ 92.6 ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขุดลอกคู คลอง และลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon