“วราวุธ” เผย ทส.ทุ่มงบ 445 ล้าน จ้างงาน 16,488 อัตรา

“วราวุธ” เผย ทส.ทุ่มงบ 445 ล้าน จ้างงาน 16,488 อัตรา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. แถลงข่าวโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นายวราวุธ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้มีรายได้ โดยหน่วยงานในสังกัด ทส. มี 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัด ทส. กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับงบประมาณในการจ้างงานรวม 445,176,000 บาท จากเงินงบกลางประจำปี 2563 รวม 16,488 อัตรา อัตราการจ้างต่อเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจะมีการทำสัญญาว่าจ้าง และประสานธนาคารเปิดบัญชีของผู้รับจ้าง เพื่อโอนเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรงเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ จะมีการสำรองบุคคลไว้ ร้อยละ 15 เพื่อทดแทนกรณีลูกจ้างลาออกระหว่างปฏิบัติงานด้วย

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการจ้างงานจะมี 5 โครงการ คือ สำนักงานปลัด ทส. 1 โครงการ คือ โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน 1 ตำบลร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,255 อัตรา กรมป่าไม้ 2 โครงการ คือ โครงการจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามนโยบาย คทช. 3,192 อัตรา และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ จำนวน 1,866 อัตรา รวมทั้งสิ้น 5,056 อัตรา ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 1 โครงการ โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า 3,500 อัตรา และของกรมฯ ทะเล 1 โครงการ โครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา

นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับผู้ว่าจ้างทุกคน จะมีการจัดทำบัตรประจำตัวของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้แสดงตนขณะที่ปฏิบัติงาน หรือติตต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนทั่วไป ซึ่งคาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์หลังสิ้นสุดโครงการจะช่วยให้แต่ละพื้นที่มีการพัฒนาทั้งด้านแหล่งกักเก็บน้ำ ลดผลกระทบจากภัยแล้ง สัตว์ป่ามีน้ำและอาหารในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มขึ้น

“โดยประชาชนที่สนใจโครงการจ้างงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 4 หน่วยงานสังกัด ทส.ในแต่ละพื้นที่ได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้วย” นายวราวุธ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเอาแน่! ‘สุทิน’ ชี้งบปี’64 เป็นร่างที่ ขรก.อยากทำ แต่ ปชช.ไม่อยากได้
บทความถัดไป“วิษณุ” ยัน นายกฯ ไม่เคยเอ่ยเรื่องปรับ ครม. โบ้ย สมคิด เดือดกลางเวที เหตุรำคาญสื่อ