ไทยฝ่า “โควิด-19” ส่งออก “แรงงาน” แล้ว 907 คน ตั้งเป้าอีก 5.1 หมื่นคน

ไทยฝ่า “โควิด-19” ส่งออก “แรงงาน” แล้ว 907 คน ตั้งเป้าอีก 5.1 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็น และยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานเป็นสำคัญ

นายสุชาติ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายลงนั้น จากตัวเลขเดือนมิถุนายน 2563 ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ แล้ว 907 คน โดยส่งไปทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด 231 คน อย่างไรก็ดี ยังสามารถจัดส่งได้อีก 51,346 คน ตามเป้าหมายตลาดแรงงาน คือ 1.ไต้หวัน 19,889 คน 2.สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 6,319 คน 3.ญี่ปุ่น  3,807 คน 4.สิงคโปร์ 2,932 คน 5.อิสราเอล 2,840 คน 6.มาเลเซีย 2,444 คน และอื่นๆ 13,115 คน จากเป้าหมาย จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำ ขณะเดียวกันยังสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมากด้วย

“สำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดี กกจ.กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image