ครม.เห็นชอบยกเว้น “ค่าธรรมเนียม” ใบอนุญาตสถานประกอบการรับผลกระทบ “โควิด-19”

กรมอนามัย เผย ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง สำหรับสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยงานภาครัฐได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น มาตรการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ นับจากที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 รวมทั้งจากการบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วย

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สธ.โดยรัฐมนตรีว่าการ สธ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ให้แก่สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านเสริมสวยหรือ แต่งผม ฟิตเนส สวนสนุก ร้านคอมพิวเตอร์ กิจการดูแลเด็กที่บ้าน กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นต้น และกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (ที่มิใช่การขายของในตลาด) ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า และลักษณะการเร่ขาย

​“ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้มีระยะเวลาใช้บังคับในการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ หนังสือรับรองการแจ้ง 1 ปี นับแต่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ที่เป็นผลจากมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของภาครัฐจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประยุทธ์ แจง ตั้ง’ดอน’ควบรองนายกฯ อัพเกรดกต. ตั้ง ‘นฤมล’ หวังดันกระทรวงเศรษฐกิจ
บทความถัดไปด่วน! โควิด-19 ใหม่ 15 ราย เป็นชายไทยทุกราย กลับจาก ‘อียิปต์-ซาอุฯ-ญี่ปุ่น’