เพิ่มช่อง “วัยเก๋า” สมัครเข้า ม.40 ประกันสังคม คลิก! ออนไลน์-ไม่ต้องเดินทาง

เพิ่มช่อง “วัยเก๋า” สมัครเข้า ม.40 ประกันสังคม คลิก! ออนไลน์-ไม่ต้องเดินทาง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ตามที่สปส.ได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายอายุของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา โดยผู้สูงวัยที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ และขณะนี้ได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สปส.เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจสามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสปส. ได้แก่ สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่ https://www.sso.go.th/section40_regist หรือสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมที่ Chttps://www.sso.go.th/m40 หรือสมัครผ่านศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Chttps://www.sso.go.th/section40_1506

“ทั้งนี้การสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ การพิสูจน์ตัวตน การมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 หากผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้” นายทศพล กล่าว

เลขาธิการ สปส.กล่าวต่อไปว่า สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีทางเลือกความคุ้มครอง 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท คุ้มครอง 3 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย) ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท คุ้มครอง 4 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ) ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท คุ้มครอง 5 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร)

Advertisement

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทร.0 2956 2106 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image