กรมควบคุมโรค ดึงเครือข่ายเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรค ดึงเครือข่ายเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการนำประเทศไทยไปสู่การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2564 โดยมี ผศ.น.สพ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม เป็นผู้เชิญพระรับสั่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในด้านปัญหาสุขภาพอนามัย ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระวินิจฉัยให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

นพ.อัษฎางค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสูงสุดในปี 2523 ที่มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และลดลงจนในบางปีเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2562) มีผู้เสียชีวิต 5, 5, 14, 11, 18 และ 3 ราย ตามลำดับ ส่วนปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 5 สิงหาคม 2563) พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ใน จ.สระแก้ว และ จ.หนองคาย

“จากข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิตร้อยละ 73 ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง จำนวนตัวอย่างสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ร้อยละ 2.76 ซึ่งไปในทางเดียวกันกับการพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าได้จำต้องขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยความร่วมมือหลายภาคส่วน” นพ.อัษฎางค์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค สธ.ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 3 ด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน        ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีเครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สภากาชาด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เชี่ยวชาญโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหน่วยงานมีแผนการดำเนินงานร่วมกันในการผสานความร่วมมือร่วมกันผลักดันแผนบูรณาการ และการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หอการค้า’ มาแล้ว! ตั้งโต๊ะเตรียมปราศรัย ลั่นขอ ‘ออกเรือ’ ไล่เผด็จการ
บทความถัดไปMEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน วัดสลุด วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ วัดประชาระบือธรรม และมัสยิดอัตตักก์วา