นฤมล ถกเลขาฯอีอีซี รับลูกสร้างแรงงานคุณภาพป้อน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นฤมล ถกเลขาฯอีอีซี รับลูกสร้างแรงงานคุณภาพป้อน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

วันนี้ (16 กันยายน) ที่กระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก และคณะ ในประเด็นการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแรงงานคุณภาพรองรับตลาดแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี

นางนฤมลกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและเน้นย้ำเสมอต่อการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานของประเทศ ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีงานทำ ลดอัตราการว่างงานลงได้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะทำงานร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตอีอีซี และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ กพร.ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีทักษะที่มุ่งเน้นให้แรงงานต่อยอดความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ด้วย เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และผู้ประกอบอาหาร และเป็นทักษะพื้นฐานที่สถานประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก

นางนฤมลกล่าวว่า สำหรับโครงการลดการว่างงานและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในอนาคต เป็นการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซี โมเดล (EEC Model) ซึ่ง กพร.สามารถใช้โครงการนี้เป็นตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ กพร.ตรวจสอบหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตอีอีซีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอัตราการว่างงาน

นายคณิศกล่าวว่า ต้องการให้กระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง แผนการฝึกอบรม เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าดูข้อมูลและสมัครงานหรือสมัครฝึกอบรมในระบบฐานข้อมูลนั้นได้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานในการติดต่อสมัครงานหรือสมัครเข้าฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถเปิดดูข้อมูลทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการหรือภาคอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการดังกล่าวได้

“ในส่วนนี้ ต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายที่สามารถจัดทำระบบการบริการดังกล่าวได้ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในเขตอีอีซี มีสถานประกอบกิจการที่สามารถรับแรงงานที่ผ่านการอบรมจาก กพร.เข้าทำงานได้ทันที ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดกันอีกครั้ง” นายคณิศกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คูมัน รับบาร์ซ่ายังสอย เดปาย ไม่ได้ ต้องขายแข้งในทีมก่อน แย้มอาจไม่ซื้ออีก
บทความถัดไปปวีณา ลุยสอบเหตุนักเรียนชั้น ป.5 ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอนุบาล