สธ.คิกออฟทั่วไทย 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี 77 ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ

สธ.คิกออฟทั่วไทย 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี 77 ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ

​วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประกาศ (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่: ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market)” ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ว่า ทุกวันนี้คนไทยมีพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 56 ครั้งต่อเดือน ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยง จากเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก และความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจาระร่วงฉับพลัน เป็นต้น สธ.จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่: ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดน่าซื้อ เน้นย้ำให้ผู้ปรุงประกอบต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ปรุง-ประกอบ เสิร์ฟและจำหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค

​”ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดย สธ.เร่งขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด น่าซื้อ ให้ได้มาตรฐาน ตั้งเป้า ปี 2564 มีต้นแบบ 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดน่าซื้อ ต้นแบบครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา สธ.โดยกรมอนามัยได้ดำเนินการพัฒนา 1.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ ใช้ป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งแสดงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร และ 2.สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดความตื่นตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการผู้บริโภค และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตลาดนัด ให้ถูกต้องตามกฎหมายจังหวัดๆ ละ 1 แห่ง โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ: ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. กล่าว

​ทางด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงข้อกำหนดพื้นฐานของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ว่า ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1.มิติด้านสุขภาพ : หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ และกำหนดจุดผ่อนผันที่อนุญาตให้ตั้งวางแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสะอาด รสชาติอร่อย ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ มีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 2.มิติด้านเศรษฐกิจ : ราคาถูก (หนูณิชย์ติดดาว) ติดป้ายแสดงราคา มีป้ายบอกชื่อร้านหรือแผงจำหน่าย อย่างน้อย 2 ภาษา ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 3.มิติด้านสังคม : มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SME ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Young Smart Famer ออแกนิกธรรมชาติ เป็นต้น และ 4.มิติด้านวัฒนธรรม : มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแต่งกายประจำถิ่น และมีการแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่น ป้าย Story Culture โดยมีถนนอาหารริมบาทวิถีที่เข้าร่วมการพัฒนาในปี 2561 -2563 จำนวน 24 จังหวัด มีแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวน 2,900 แผง

​”สำหรับเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ นั้น ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 1.ระดับพื้นฐาน : มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด แผงจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์การตรวจสารปนเปื้อน 4 ชนิด เป็นต้น 2.ระดับดี : จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดเพียงพอ จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น และ 3.ระดับดีมาก : ทางเดินในตลาดมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ผู้ขายของและผู้ช่วยของต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร มีการควบคุมดูแลไม่ให้ เกิดเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของโรคติดต่อ โดยตลาดนัดที่เข้าร่วมการพัฒนาต้องเป็นตลาดนัด ที่ ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้มีตลาดนัดที่ได้รับตรวจประเมินคุณภาพแล้ว จำนวน 4,646 แห่ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โซเชียลแฉ! ตำรวจชูป้ายประท้วงแชร์ว่อนเน็ต ถูกเขียนรายงาน หึ่งถูกสั่งขัง
บทความถัดไปกกต.จัดทำสื่ออัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น กระตุ้น ปชช.ใช้สิทธิ ‘ฐิติเชฏฐ์’ ย้ำเร่งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี