วันนี้ โควิดไทยติดเชื้อใหม่ 17 ราย มาจากพม่า 5 ราย

วันนี้ โควิดไทยติดเชื้อใหม่ 17 ราย มาจากพม่า 5 ราย

วันนี้ (13 ธันวาคม) เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 0 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 12 ราย รวมสะสม 4,209 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,462 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,747 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,923 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 226 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 4,209 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรีจำนวน 2,258 ราย ภาคเหนือ 171 ราย ภาคกลาง 920 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 748 ราย

1.กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศมีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) และถูกนำส่งโรงพยาบาล

1.เมียนมา 5 ราย หญิงไทย อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เดินทางถึงไทย มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เข้ารักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รายที่ 1 อายุ 22 ปี ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการปวดกล้ามเนื้อ สูญเสียการรับรสและกลิ่น
รายที่ 2 อายุ 32 ปี ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ และสูญเสียการรับกลิ่น
รายที่ 3 อายุ 33 ปี ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการไอ มีเสมหะ แน่นหน้าอก
รายที่ 4 อายุ 34 ปี ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ
รายที่ 5 อายุ 35 ปี ผลตรวจพบเชื้อ สูญเสียการรับกลิ่น

2.กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 12 ราย ได้แก่
1.สหรัฐอเมริกา 2 ราย
รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 69 ปี เป็นแม่บ้าน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากไต้หวันถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นสามีของผู้ป่วยโดยตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternatives State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม วันที่ 8 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน
รายที่ 2 เพศหญิง สัญชาติอินเดีย อายุ 72 ปี อาชีพวิศวกร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากไต้หวันถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (ASQ) ใน กทม.
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม วันที่ 12 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

2.สวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย
รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 54 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือกท้องถิ่น (Alternatives Local Quarantine) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม วันที่ 12 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.บางละมุง
รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติสวิส อายุ 57 ปี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

3.ปากีสถาน 1 ราย เพศชาย สัญชาติปากีสถาน อายุ 45 ปี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม เดินทางต่อเครื่องบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

4.สหราชอาณาจักร 1 ราย เพศชายสัญชาติ อังกฤษ อายุ 71 ปี มีโรคประจำตัว DM,TH เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม เดินทางต่อเครื่องบินจากกาตาร์ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม วันที่ 5 ของการกักตัวผล ตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

5.ญี่ปุ่น 1 ราย ชายไทย อายุ 22 ปี อาชีพรับจ้าง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(State Quarantine) ใน จ.สมุทรปราการ ผลตรวจพบเชื้อในวันเดียวกันโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.สมุทรปราการ

6.เมียนมา 4 ราย ทุกรายเป็นหญิงไทย อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคท้องถิ่นของรัฐ (Local Quarantine) ใน จ.เชียงราย ตรวจพบเชื้อในวันเดียวกัน เข้ารักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 19 ปี ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ
รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 27 ปี ผลตรวจพบเชื้อ มีไข้ สูญเสียการรับกลิ่น
รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 29 ปี ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ
รายที่ 4 หญิงไทย อายุ 30 ปี ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการไอและสูญเสียการรับกลิ่น

7.บาห์เรน 1 ราย หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 7 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ (SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม วันที่ 4 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เกาะจันทร์

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 72,103,223 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 635,548 ราย อาการรุนแรง 106,813 ราย รักษาหายแล้ว 50,489,150 ราย เสียชีวิต 1,611,492 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 16,549,366 ราย เป็นรายใหม่ 220,298 ราย 2.อินเดีย จำนวน 9,857,380 ราย เป็นรายใหม่ 30,354 ราย 3.บราซิล จำนวน 6,880,595 ราย เป็นรายใหม่ 44,282 ราย 4.รัสเซีย 2,625,848 ราย เป็นรายใหม่ 28,137 ราย 5.ฝรั่งเศส จำนวน 2,365,319 ราย เป็นรายใหม่ 13,947 ราย ส่วนเมียนมา อยู่ลำดับที่ 68 ของโลก มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,352 ราย สะสม 107,215 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 151 ของโลก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฮา! หนุ่มโพสต์ หมูสไลด์สุกี้ร้านดัง สุดบางจนนึกว่ากระดาษ คนต่างแซว ‘บาปยังหนากว่า’
บทความถัดไปหนุ่มปราจีนฯไปหาปลา นึกว่าจระเข้คือท่อนไม้ ที่แท้ตัวอย่างใหญ่ นอนอ้าปากอาบแดดอยู่