ทส.มอบ 13 ของขวัญปีใหม่ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ทส.มอบ 13 ของขวัญปีใหม่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่, จัดกิจกรรมป่าในเมือง 55 แห่ง, เที่ยวฟรีอุทยาน 31 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64, บริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีฟรี, ส่วนลดสินค้าอ.อ.ป., มอบส่วนลดบำรุงรักษารถยนต์, จัดที่ดินทำกินในป่าสงวน 1 ล้านไร่, จัดที่ดินทำกินป่าชายเลนระนอง, แจกฟรีกล้าไม้มงคล 10 ล้านกล้า 10 ชนิดพันธุ์, จ้างงานปชช.ในกิจกรรมปลูกป่า, จัดหน่วยตรวจสุขภาพช้าง, จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และให้บริการน้ำบาดาลสะอาดริมทาง

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ สำหรับมอบให้กับประชาชน โดยของขวัญปีใหม่ได้แก่

ของขวัญที่ 1 จุดบริการประชาชน ทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศยานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลฯ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม 484 จุด เช่น บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท์ แนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล (สทช. 1- 10) และตั้งศูนย์บริการอากาศยานรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 5 ศูนย์ อีกด้วย

ของขวัญที่ 2 จัดกิจกรรมป่าในเมือง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 กิจกรรมนันทนาการที่จะให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการในพื้นที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” จำนวน 55 แห่ง เช่น ชมนิทรรศการพรรณไม้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางปั่นจักรยาน จุดถ่ายรูป ชมวิว ดูนก เดินป่า ตลาดประชารัฐ สินค้า OTOP ดนตรีในสวน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น

ของขวัญที่ 3 ชมฟรี มีความรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 ยกเว้นค่าเข้าแหล่งท่องเที่ยว สำหรับบุคคลชาวไทยฟรี ทั้งในส่วนของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี สำหรับการให้บริการ ในส่วนของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เปิดให้เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียบบัตรผ่านประตู ในวันที่ 1 ม.ค. 64 ส่วนสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ได้ยกเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้างสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ของขวัญที่ 4 ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องต้นแก่ประชาชน ตลอดเดือนม.ค. 64 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติ กรมทรัพยากรธรณี ในวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ของขวัญที่ 5 ลดราคาค่าเข้าชม ค่าสินค้า ระหว่างวันที่ 14 – 30 ธ.ค. 63 ผลิตภัณฑ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลด 5 – 20% และวันที่ 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64 มอบส่วนลดค่าบ้านพักนักท่องเที่ยว 20% สวนป่าแม่ยาว – แม่ซ้าย จ.เชียงราย สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก และ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

ของขวัญที่ 6 จัดโครงการบำรุงรักษารถยนต์ ลดฝุ่น PM 2.5 วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64 โดยร่วมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป พร้อมมอบส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20-30% และลด 50% สำหรับรถที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (ส่วนลดน้ำมันดีเซล กำมะถันต่ำ บริษัทบางจากฯ ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และ บริษัท ปตท. ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อีกทั้งมอบส่วนลดค่าอะไหล่ เช่น ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 20 – 50% โดยรายการส่วนลดจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามอายุรถยนต์ที่แต่ละบริษัทกำหนด

ของขวัญที่ 7 จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านไร่ และเร่งรัดการตรวจสอบขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้แล้วเสร็จ 100%

ของขวัญที่ 8 จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมอบที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมืองระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน และเปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมือง 520 ไร่ อีกทั้งออกหนังสืออนุญาตที่อยู่อาศัย (คทช.) ในพื้นที่ป่าชายเลน 100 ชุมชน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อให้ประชาชนได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายใต้โครงการ “จัดที่ดินทำกิน (คทช.)” ของรัฐบาล

ของขวัญที่ 9 แจกฟรีกล้าไม้มงคล 10 ล้านกล้า 10 ชนิดพันธุ์ ซึ่งผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายใต้โครงการ “พฤกษามหามงคล” ประกอบด้วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล โดยดำเนินการแจกกล้าไม้ในวันที่ 25 ธ.ค. 63 ณ กรมป่าไม้ จำนวน 1 ล้านกล้า และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป ดำเนินการแจกกล้าไม้ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัด จำนวน 9 ล้านกล้า

ของขวัญที่ 10 จ้างงานประชาชน ในกิจกรรมปลูกป่าสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 5,500 คน และการจ้างงานในกิจกรรมอื่น ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของขวัญที่ 11 แก้ไขปัญหาช้างเลี้ยง ภายใต้โครงการสัตวแพทย์สัญจร โดยออกหน่วยตรวจสุขภาพช้าง และตรวจเยี่ยมปางช้างต่างๆ หลังประสบปัญหาโรคระบาดโควิด – 19 ตามสถานที่ดังนี้ 1.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง 2. โรงพยาบาลช้างลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ 3.โรงพยาบาลช้างกระบี่ ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ของขวัญที่ 12 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยจัดหาน้ำต้นทุนทั้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่นอกเขตขลประทาน 37 จังหวัด จำนวน 65 แห่ง เป้าหมายประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 26,131 ครัวเรือน อีกทั้งดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 40 จังหวัด จำนวน 117 แห่ง เป้าหมายประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 21,552 ครัวเรือน

ของขวัญที่ 13 ให้บริการน้ำบาดาลสะอาดริมทาง โดยเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 24 จุด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เครือสหพัฒน์ ผนึก โตคิว ร่วมทุนอีก 800 ล้าน ผุดโครงการที่อยู่อาศัย HarmoniQ 2 รับนักลงทุนญี่ปุ่นลุยอีอีซี หลังศก.ฟื้นปีหน้า
บทความถัดไปกรมรางผนึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ปั้นอุตสาหกรรมระบบราง หนุนผลิตใช้ในประเทศ