พก.เตรียมหน่วยราชการทั่วปท. ปรับปรุงสถานที่รองรับคนพิการ

สราญภัทร อนุมัติราชกิจ

พก.เตรียมหน่วยราชการทั่วปท. ปรับปรุงสถานที่รองรับคนพิการ

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 พก.มีแผนจะขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการต่างๆ ตั้งแต่โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ตลอดจนสวนสาธารณะ ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นอารยสถาปัตย์ เช่น ทางลาด ราวจับ ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถคนพิการ ห้องน้ำคนพิการ จุดบริการต่างๆ เพื่อรองรับคนพิการ อีกทั้งรองรับสตรีตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุได้อีก เบื้องต้นที่ผ่านมาได้ให้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สำรวจสถานที่ราชการในจังหวัดของตนเอง ว่าได้มีสิ่งอำนวยความะสะดวกมากน้อยแค่ไหน อะไรที่ต้องปรับปรุงให้มี แล้วให้ส่งข้อมูลกลับมาภายในเดือนมกราคม 2564

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า จากนั้น พก.จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ทำการปรับปรุงสิ่งที่ยังตกหล่นตรงไหนบ้าง และสามารถทำเรื่องของบประมาณได้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2555 ที่เคยมีมติเห็นชอบสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุกคนในสังคม เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคาร และบริการสาธารณะต่างๆ โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ แห่งละ 3 แสนบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงานราชการ

อย่างไรก็ตาม พก.จะติดตามประเมินผลว่าหน่วยราชการได้ปรับปรุงตามข้อเสนอหรือไม่ เพื่อจะผลักดันต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image