สมาคมวิจัยไทยรุ่นใหม่ พบ รมว.อว.ร่วมขับเคลื่อน ววน.ระดับนานาชาติ

สมาคมวิจัยไทยรุ่นใหม่ พบ รมว.อว.ร่วมขับเคลื่อน ววน.ระดับนานาชาติ “อเนก เหล่าธรรมทัศน์” สั่ง แก้ปัญหาของท้องถิ่น มุ่งเน้นพลังคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ นำโดย ดร.กัมปนาท ซิลวา และ ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาคมฯ เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy: TYSA) โดยดร.กัมปนาท กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งเน้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ร่วมกันใช้ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในการแก้ปัญหาระดับชาติและระดับนานาชาติ มีพันธกิจสำคัญในการสร้างศักยภาพให้นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ววน. ให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ และร่วมสร้างสังคมที่อยู่บนรากฐานของ ววน.ที่ผ่านมา มีการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมระดมสมองให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มบทบาทของเยาวชนในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับประเด็นร้อนนั้น ๆ

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า การวิจัยในปัจจุบันเน้นเรื่องข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยให้ความสำคัญกับบิ๊กดาต้า และหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่ยังขาด เรื่องมุมมองที่ดี หากมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ดี จะสามารถพัฒนามุมมอง นั้น ๆ เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ตนอยากให้สมาคมฯ คิดหากลไกในการจัดตั้งหอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการนำ ววน. ไปแก้ปัญหาของท้องถิ่น ทำให้วิทยาศาสตร์ที่เป็นเฉพาะของ อว. ในปัจจุบัน เป็นวิทยาศาสตร์ของกระทรวงอื่น เป็นวิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น และเป็นวิทยาศาสตร์ที่ใช้งานได้จริง และ ไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้วิทยาศาสตร์มีคนเรียนอย่างแพร่หลาย ทำอย่างไรให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นมุสลิม เป็นชาวเขา หรือมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มาจากชายแดนด้านตะวันตก หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่มีสัญชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ให้ทุกคนในประเทศไทย

“ได้สั่งการสมาคมฯ พร้อมพันธมิตรนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามาพบทุก 1-2 เดือน โดยให้ตัวแทนนักวิจัยรุ่นใหม่ประมาณ 5 คน นำประเด็นร้อนด้าน ววน. ที่ต้องการการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเข้ามาเล่าให้ฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและเป็นข้อมูลประกอบนโยบายด้าน ววน. ต่อไป โดยในครั้งถัดไป จะให้สมาคมฯ เข้ามาเล่าเรื่อง BCG Economy โดยเน้นประเด็นว่าจะทำให้เกิดเกษตร premium ที่ยกระดับเกษตรกรได้อย่างไร โดยจะให้ ดร.นุวงศ์ ชลคุป และ ผศ. ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ามาเล่าเรื่อง BCG Economy ผ่านมุมมองด้านพลังงานและอาหาร” รมว.อว.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จัสติน ทิมเบอร์เลก ‘คอนเฟิร์ม’ แล้ว ได้ลูกชายคนที่ 2 ตั้งชื่อ ‘ฟีเนียส’
บทความถัดไปจับหนุ่มลาว หนีโควิดจากไทยกลับประเทศ เจอคนลาวไม่ต้อนรับ เลยหนีข้ามโขงกลับไทย