สมุทรปราการคลัสเตอร์ใหม่ ติดโควิด-19 ในแคมป์ก่อสร้างทะลุ 17 ราย สธ.ชี้แพร่เชื้อเงียบ

สมุทรปราการคลัสเตอร์ใหม่ ติดโควิด-19 ในแคมป์ก่อสร้างทะลุ 17 ราย สธ.ชี้แพร่เชื้อเงียบ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงรายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จ.สมุทรปราการ ในแคมป์คนงาน พบผู้ติดเชื้อแล้ว 17 ราย โดย ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็น เพศหญิง อายุ 29 ปี สัญชาติกัมพูชา เป็นคนงานก่อสร้างในแคมป์ ซึ่งไปตรวจหาเชื้อเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผลยืนยันติดเชื้อโดยไม่มีอาการ จากการสอบสวนโรค จึงไปตรวจหาเชื้อในแคมป์คนงานที่สุขุมวิท 117 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ตรวจไป 600 ราย พบผู้ติดเชื้อ 15 ราย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ตรวจหาเชื้อ 8 ราย พบติดเชื้อ 1 ราย ในจำนวนเป็นคนไทย 4 ราย ชาวกัมพูชา 10 ราย เมียนมา 2 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นข้อสังเกตในการระบาดรอบใหม่ ดังนั้น การค้นหาผู้ติดเชื้อต้องอาศัยการสอบประวัติและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เป็นหลัก

“สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 627 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ แคมป์คนงานสุขุมวิท 117 จำนวน 584 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ, หอพักบางแค 14 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อเช่นกัน และกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นวิศวกร 29 ราย ผลตรวจ 23 รายออกแล้วไม่พบเชื้อ ยังอยู่ระหว่างรอผล 6 ราย นอกจากนี้ยังขยายผลการตรวจสอบไปที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่ สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พบผู้เสี่ยงสูงอีก 593 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

นพ.โอภาสกล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่พบคือ แคมป์คนงานส่วนใหญ่มีความแออัด ใช้สิ่งของ ห้องสุขา ห้องอาบน้ำรวมกัน มีพนักงานบางคนฝ่าฝืนมาตรการบริษัทด้วยการสังสรรค์ในพื้นที่เสี่ยง เมื่อติดเชื้อที่ไม่มีอาการ กลับมาที่แคมป์ก็ทำให้ติดเชื้อต่อกันไป ฉะนั้นทางบริษัทจึงมีความเข้มงวดและมีบทลงโทษตามสมควรแล้ว โดยหลังจากนี้ทีมสอบสวนโรคจะลงพื้นที่ติดตามในแคมป์คนงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงนำสู่การปรับปรุงแก้ไขและเพื่อการเฝ้าระวังเชิงรุกให้มากขึ้นต่อไป แต่ภาพรวมของ จ.สมุทรปราการ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็ว คาดว่าหากพบผู้ติดเชื้ออีกจะเป็นแบบกระจาย ไม่พบเป็นกลุ่มก้อนใหญ่

“ความระมัดระวัง ความร่วมมือของคนในองค์กรมีความสำคัญมาก หากมีความหละหลวมก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะระยะนี้เป็นการติดเชื้อไม่มีอาการ ดังนั้น หากไม่มีอาการก็ต้องไม่ประมาท สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ จัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก” นพ.โอภาสกล่าว

Advertisement

นพ.โอภาสกล่าวว่า ขณะเดียวกันคือ กรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องปี 2564 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตลาด แต่ยังไม่พบการติดเชื้อ และเพิ่งจะพบในต้นเดือน มี.ค.ในพื้นที่ตลาดบางแค ถือว่าการระบาดเพิ่งเริ่มต้น ยังไม่แพร่กระจายไปมากนัก แม้ว่าการติดเชื้อระยะต้นจำนวนผู้ติดเชื้อเหมือนจะมาก แต่เมื่อลงไปค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน พบว่า การติดเชื้อไม่มากนัก จึงคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตลาดบางแค ตรวจไป 4,315 ราย มีผู้ติดเชื้อ 309 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.32 หน่วยบริการตรวจรถพระราชทาน 6,293 ราย ติดเชื้อ 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6 รอผลอีก 2,108 ราย และการค้นหาเชิงรุกในชุมชนใกล้เคียง 4,886 ราย ติดเชื้อ 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.08 รอผล 386 ราย โดยผู้ติดเชื้อก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาในสถานพยาบาล ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็จะได้รับการกักกันโรคและตรวจหาเชื้อต่อไป

“คล้ายกับหลายเหตุการณ์ที่เคยเจอ ไม่ว่าจะที่ตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี ที่จุดใหญ่อยู่ที่ตลาดหลัก และชุมชนโดยรอบเมื่อตรวจหาเชิงรุกแล้วก็จะพบผู้ติดเชื้อน้อยลง ดังนั้น การติดตามผู้สัมผัส ค้นหาผู้ติดเชื้อก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุม ทั้งนี้ มาตรการของ กทม.ได้ปิดตลาดเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาล ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ค้าในตลาดมากกว่า 3,000 ราย และออกใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อให้ผู้ค้า ก่อนอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด แม้ว่าการควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างเร็ว แต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบสมบูรณ์ ยังคงต้องดำนเนิมาตรการค้นผู้ติดเชื้อ ปรับปรุงสุขาภิบาล ปรับปรุงตลาดอีกราว 1-2 สัปดาห์” นพ.โอภาสกล่าว

Advertisement

ผู้สื่อข่าวถามว่า คลัสเตอร์แคมป์คนงาน เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงที่หอพักบางแคด้วย เพราะฉะนั้นคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างมีความเชื่อมโยงกับการระบาดที่บางแคหรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสายพันธุ์ว่า มีการติดเชื้อเชื่อมโยงกันหรือไม่ แต่เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเชื้อที่พบในประเทศไทยก็มีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นสายพันธุ์ที่มาจากเมียนมา ที่รับมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คลัสเตอร์นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเอกสารการสอบสวนโรค พบว่าพนักงานที่ฝ่าฝืนมาตรการบริษัทไปสังสรรค์ในพื้นที่เสี่ยงนั้น ทางบริษัทได้ให้กลุ่มดังกล่าวออกจากงาน โดยมี 1 ราย ตรวจพบว่าติดเชื้อด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image