เอนก ติดตามการจ้างงานโครงการ U2T ช่วยชุมชนยกระดับการท่องเที่ยวป่าฮาลาบาลา

เอนก ติดตามการจ้างงานโครงการ U2T ช่วยชุมชนยกระดับการท่องเที่ยวป่าฮาลาบาลา

ติดตามการจ้างงานโครงการ U2T ช่วยชุมชนยกระดับการท่องเที่ยวป่าฮาลาบาลา เผยมีความโดดเด่นด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ทั้งพื้นป่าขนาดใหญ่ ทะเลหมอกที่สวยงาม สายน้ำจากเทือกเขาภูเขาทอง สายน้ำแห่งแร่ทองคำ ต้นกระพงยักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมีขนาดหลายคนโอบ การผสมผสานทางด้านพหุวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม รวมทั้งการค้าชายแดนในระบบออนไลน์ภายใต้โครงการ U2T

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ศ. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อม ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.และคณะผู้บริหาร อว.ลงพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เพื่อติดตามการจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T) โดย ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการ U2T ที่ จ.นราธิวาส อว.ได้มีการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตที่จบไปแล้วรวมทั้งประชาชนใน 6 อำเภอ พื้นที่ 15 ตำบล มีการจ้างงานรวม 300 อัตรา ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทของกลุ่มผู้ทำงาน ประกอบด้วย 1.บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 150 อัตรา 2. ประชาชนทั่วไป จำนวน 75 อัตรา และ 3.บัณฑิตจบใหม่ รับจำนวน 75 อัตรา โดยมีกลุ่มมหาวิทยาลัยในภาคใต้ อาทิ นราธิวาสราชนครินทร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ เป็นต้น

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจ้างงานเข้าไปช่วยชุมชน เช่น โครงการเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟามเมอร์ , การนวด-สปาสมุนไพร, ผ้าทอ และโครงการเหล่านี้จะนำไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านการเกษตรและด้านการขายกลุ่มตลาดออนไลน์ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจข้อมูลที่ได้รับจากโครงการจ้างงาน พบว่า ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน ขาดแคลนด้านการเกษตรที่ยังคงมีอัตราการผลิตต่ำ,การนำสมุนไพรที่ได้จากเขตบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าฮาลาบาลานำไปสู่การรักษาแบบแพทย์แผนไทย, การจำหน่ายผ้าทอจากโครงการศิลปอาชีพที่ยังไม่กว้างขวางสู่ตลาดสากลเมื่อนำปัญหาเหล่านี้มารวบรวมทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดเป็นโครงการส่งเสริมบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์และการค้าชายแดนในระบบออนไลน์ภายใต้โครงการ U2T

 

ศ.เอนก กล่าวอีกว่า ที่สำคัญ สิ่งที่ชุมชนต้องการให้ผู้ได้รับการจ้างงานจากโครงการ U2T เข้าไปช่วยคือ การพัฒนาพื้นที่สุคิรินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพราะพื้นที่สุคิริน มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่มีภูมิประเทศสมบูรณ์ในอุทยานแห่งชาติป่าฮาลาบาลา ซึ่งมีแนวสันเขาทอดยาวไปยังประเทศมาเลเซียและมีการผสมผสานทางด้านพหุวัฒนธรรม มีทั้งวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมและทางด้านเชื้อชาติของคนภาคอีสาน และมีความโดดเด่นที่สอดคล้องกับการพัฒนาแผนพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภาคการเกษตรรวมทั้งแผนพัฒนาการค้าชายแดนของ ศอบต. ตามหลักเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

“อำเภอสุคิริน มีความโดดเด่นด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรมประกอบด้วยพื้นป่าขนาดใหญ่และทะเลหมอกที่สวยงามสายน้ำจากเทือกเขาภูเขาทอง สายน้ำแห่งแร่ทองคำ ต้นกระพงยักษ์ขนาดหลายคนโอบที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา ค้นพบครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2543 เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำป้ายประกาศมาติดไว้ให้เป็น รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จากความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรชีวภาพความเป็นปอดของป่าผลิตออกซิเจนที่บริสุทธิ์นำไปสู่การใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบนพหุวัฒนธรรมทางสังคมควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนรวมทั้งแผนการพัฒนาด้านวัฒนธรรมประจำถิ่นยกระดับและบูรณาการเชิงพื้นที่ไทย – มาเลเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแต่ยังคงวัฒนธรรมอันหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาเพื่อให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป” ศ.เอนก กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ล็อกซเล่ย์ จับมือ NRF และ GTH โดดเข้าตลาดกัญชง เจาะกลุ่มโรงงานผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
บทความถัดไปVeeam เผยผลสำรวจพบ โควิด-19 ส่งผลกระทบชัดเจนต่อการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล