เปิดเกณฑ์เขียว-เหลือง-แดง กทม.รับส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้ารักษา

เปิดเกณฑ์เขียว-เหลือง-แดง กทม.รับส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้ารักษา

วันนี้ (27 เมษายน 2564) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การพิจารณารับส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เหมาะสมกับอาการ กทม.ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

“กลุ่มสีเขียว” ส่วนใหญ่ส่งเข้าโรงพยาบาล (รพ.) สนาม และฮอสปิเทล (Hospitel) เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว

“กลุ่มสีเหลือง” ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ อาทิ 1.อายุมากกว่า 60 ปี 2.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ) 3.โรคไตเรื้อรัง 4 โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด) 5.โรคหลอดเลือดสมอง 6.เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 7.ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม 8.ตับแข็ง และ 9.ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mms)

กลุ่มสีแดง” ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เอ็กซเรย์ พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise – induced Hyoixemia)

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงไปถึงผู้ป่วยที่ตกค้าง หรือรอคิวเป็นเวลานาน สามารถประสานเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์เอราวัณ กทม. โทร.1669 สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 และสายด่วน 1330 หรือแจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์ @sabaideebot ได้อีกช่องทางหนึ่ง

“ปัจจุบัน กทม.ได้เพิ่มศักยภาพการรับส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนคู่สายของสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. พร้อมทั้งปรับปรุงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติขณะประชาชนรอสาย และการจัดระบบการรับสายใหม่ โดยรับสายพร้อมให้ประชาชนแจ้งเฉพาะชื่อและเบอร์ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกลับ สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชนไปได้มาก นอกจากนี้ 50 สำนักงานเขต จัดรถรับ-ส่งผู้ป่วย สนับสนุนการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ไปส่งโรงพยาบาลสนามให้เร็วยิ่งขึ้น จนสามารถแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้างได้” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงขอให้ทุกคนดูแลตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำสบู่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล งดออกจากบ้านหากไม่จำเป็น โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านั้นขอให้สวมแบบถูกวิธีด้วย เนื่องจากการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องควบคู่กับการปฏิบัติอื่นๆ สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon