กทม.เผยคลัสเตอร์แคมป์พระราม3 พบติดโควิด 252 อยู่ระหว่างรักษา 146 รอผล 106 ราย

กทม.เผยคลัสเตอร์แคมป์พระราม3 พบติดโควิด 252 อยู่ระหว่างรักษา 146 รอผล 106 ราย

วันนี้ (16 มิ.ย.64) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ในตลาดและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างพื้นที่เขตยานนาวา โดยมี น.ส.ภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้บริหารสำนักงานเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมเฉพาะกิจด้านความมั่นคง ชุดบูรณาการร่วมกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.2 รอ. ร่วมลงพื้นที่

นางวัลยาเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงกำหนดลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตลาด โดยตรวจคัดกรองด้วยวิธีเก็บตัวอย่างน้ำลาย ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายตลาดละ 75 คน รวมจำนวน 450 คน แบ่งพื้นที่การตรวจออกเป็น 2 จุด โดยจุดคัดกรองจุดที่ 1 บริเวณตลาดรุ่งเจริญ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแผงค้าจำนวน 422 แผง มีผู้ค้าคนไทย 200 คน และต่างด้าว 50 คน และตลาดไฮโซ มีแผงค้า จำนวน 98 แผง มีผู้ค้าคนไทย 31 คน และต่างด้าว 17 คน และจุดที่ 2 บริเวณวัดดอกไม้ คัดกรองกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าจากตลาดวัดดอกไม้ ตลาดลานทราย ตลาดเพิ่มทรัพย์ และตลาดบางโพงพาง

ทั้งนี้ รองปลัด กทม.กล่าวว่า กทม.ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันกการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมทั้งแผนการบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการเฝ้าระวังตลาด ชุมชน และแคมป์ก่อสร้าง จะดำเนินการในระดับเขต และบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน

จากนั้น รองปลัด กทม.ได้ลงพื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงาน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามที่ 3 ซอย 77 เพื่อติดตามมาตราการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของบริษัท ซึ่งพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ (Cluster) โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 2-15 มิถุนายน 2564 มีจำนวนคนงานทั้งหมด 609 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 252 ราย รักษาอยู่ จำนวน 146 ราย และรอยืนยันผลตรวจ จำนวน 106 ราย

นางวัลยากล่าวว่า ได้นำตัวผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากแคมป์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้ว และได้ดำเนินการปิดแคมป์ พร้อมดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ปรับปรุงด้านสุขลักษณะภายในแคมป์ที่พักคนงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในที่พักอาศัย รวมทั้งเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วย โดยสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ตาแดง มีผื่น มีน้ำมูก ท้องเสีย เป็นต้น หากพบคนงานมีอาการป่วยให้นำส่งตรวจที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างให้กับผู้ที่กักตัวภายในแคมป์ พร้อมได้กำชับให้สำนักงานเขตเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบแนวโน้ม และควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เช็กรางวัล!! ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี  งวดวันที่ 16 มิ.ย.64
บทความถัดไปรัสเซล โครว์ พระเอกดัง ประกาศแผนสร้างสตูดิโอภาพยนตร์ที่ออสเตรเลีย