รมว.สุชาติ ถก 3 สมาคม ผุดโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน จัดข้าวกล่องส่งแคมป์ก่อสร้าง

รมว.สุชาติ ถก 3 สมาคม ผุดโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน จัดข้าวกล่องส่งแคมป์ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และสมาคมภัตตาคารไทย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการอาหารสำหรับช่วยเหลือแรงงานที่เก็บตัวในแคมป์คนงาน  โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) น.ส.ลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น.ส.ญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย น.ส.พิชสณัชค์ วนิชมงคลกิจ เลขาชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพฯ นายเรวัตร ชอบธรรม เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานจากกรณีที่ ศบค.มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทาง และงดเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยการจ่ายเยียวยาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และขอความร่วมมือนายจ้างดูแลอาหาร 3 มื้อ โดยกระทรวงแรงงานผุดโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน ซึ่งเป็นมาตรการเสริมในการสนับสนุนช่วยเหลือลูกจ้าง

นายสุชาติ กล่าวว่า วันนี้กระทรวงแรงงานจึงได้เชิญผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และสมาคมภัตตาคารไทย มาเพื่อประชุมหารือเตรียมการและรับทราบแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้างที่สถานประกอบการถูกปิดตามประกาศ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้เห็นชอบให้สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านอาหารแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในกิจการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงที่มีการปิดสถานที่ก่อสร้าง โดยมีเป้าหมาย จำนวน 30,000 คน

“ผมได้เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ประสบปัญหากับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีรายได้จากการขายของ จึงได้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้บ้าง จึงได้ให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมทั้งสมาคมภัตตาคารไทยจัดทำข้าวกล่องเพื่อส่งแคมป์คนงาน ซึ่งปัจจุบันต้องถูกกักตัว เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19” นายสุชาติ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon