ทส. ปิดอาคารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาด

ทส. ปิดอาคารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาด
สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ก่อนเปิดทำการ 2 สิงหาคมนี้

วันที่ 30 กรกฎาคม  นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึงการปิดอาคารทส. ในช่วงระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 นี้ ว่า การปิดอาคารในช่วง 2 วันนี้ เพื่อให้กระทรวงฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ให้กับพื้นที่สำนักงานทุกหน่วยงานที่อยู่ภายในอาคารกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในขณะนี้ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ต้องมาติดต่อราชการ ก่อนที่กระทรวงฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 2 สิงหาคม นี้

โดยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานของกระทรวงฯ ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย พื้นที่สำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สำนักงานของสำนักงานรัฐมนตรี และพื้นที่สำนักงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ตลอดจนบริเวณทางเดิน และพื้นที่สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพร้อมกันทั้งอาคาร รวมถึงมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และผู้ที่จำเป็นต้องมาติดต่อราชการในช่วงเวลานี้ ทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ณ อาคารกระทรวงฯ หลังจากที่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้กระทรวงฯ มีความพร้อมสำหรับการเปิดทำการตามปกติอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสในพื้นที่สำนักงานของกระทรวงฯ แล้วก็ตาม แต่กระทรวงฯ ยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มงวด ทั้งการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก 100% ในช่วงเวลานี้ โดยต้องไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน การงดหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบไปใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ หรือ VDO Conference แทน การห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันมากกว่า 5 คน รวมถึงงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ หากมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ดำเนินการขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในอาคารสำนักงานอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่สำนักงาน การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อร่วมกันลดภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และช่วยกันส่งเสริมให้สถานการณ์ของประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นับถอยหลังอีก 156 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส
บทความถัดไปทูตอังกฤษเตือน เมียนมากว่าครึ่ง ปท.อาจติดโควิดใน 2 สัปดาห์ ชี้ รปห.ซ้ำเติมระบบ สธ.