แรงงานอิสระเกาะสีชังแห่สมัคร ม.40 รมว.สุชาติ ยันได้เยียวยา 5 พัน 24-26 ส.ค.นี้ (คลิป)

แรงงานอิสระเกาะสีชังแห่สมัคร ม.40 รมว.สุชาติ ยันได้เยียวยา 5 พัน 24-26 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอเกาะสีชัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

นายสุชาติกล่าวว่า รัฐบาลให้ความห่วงใยและต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้ความรู้ความสามารถมาทำงานร่วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อไปช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“การใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) เป็นโจทย์ให้ภาครัฐต้องคิดใหม่ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ จำนวน 2,500 บาทต่อคน และนายจ้าง จำนวน 3,000 บาทต่อราย ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน รวมถึงมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พิจารณากำหนดการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งมาตรา 40 ลดอัตราเงินสมทบ ร้อยละ 60 เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564-มกราคม 2565 สำหรับการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน มาตรา 39 โอนเงินวันแรก คือ วันนี้ (23 ส.ค.64) และมาตรา 40 จะเข้าวันที่ 24-26 สิงหาคมนี้ และผู้ที่สมัครหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเงินเยียวยาในช่วงเดือนกันยายน 2564” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายสุชาติกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับแรงงานภาคอิสระที่ประกอบอาชีพอยู่บนเกาะสีชัง ที่ให้ความสนใจสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก โดยพี่น้องแรงงานภาคอิสระในพื้นที่เกาะสีชังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ค้าขายหาบเร่ รับจ้างขับรถ เรือท่องเที่ยวในเกาะ โดย สปส.ได้ลงพื้นที่เปิดให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เกาะสีชัง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระรีบสมัครพร้อมส่งเงินสมทบเพื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ ได้ทันภายใน 24 สิงหาคมนี้ พร้อมรอรับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาล รายละ 5,000 บาทต่อคน

“สปส.จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น สำหรับผู้สมัครแล้วที่มีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือเดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้รีบดำเนินการผูกบัญชี หรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับเลขประจำตัวประชาชนโดยด่วน พร้อมกันนี้ ผู้สมัครมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน www.sso.go.th ได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุชาติกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon