เปิดจองวัคซีน! “กลุ่มรพ.วิชัยเวช”  เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านแอพพ์ช้อปปี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดจองวัคซีน! “กลุ่มรพ.วิชัยเวช”  เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านแอพพ์ช้อปปี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ผ่านแอพพลิเคชัน ช้อปปี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปในราคาเข็มละ 1,650 บาท โดยจนถึงเวลา 15.30 น.มีการจองไปแล้วประมาณ 4,200 เข็ม หรือโดส คงเหลือกว่า 64,000 โดส

อย่างไรก็ตามพบว่า ได้รับคามสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

สำหรับรายละเอียดสินค้า ดังกล่าวประกอบด้วย
ทางกลุ่ม รพ.วิชัยเวช จะเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกผ่านทาง Shopee เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
เปิดจองและชำระเงินในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เท่านั้น หรือจนกว่ายอดวัคซีนจะเต็ม (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)*
– วัคซีนทางเลือก Moderna ราคาเข็มละ 1,650 บาท (วัคซีนมีจำนวนจำกัด ท่านสามารถทำการซื้อวัคซีนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์การเลือกจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งคำสั่งซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)
– เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
– กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนจองวัคซีน
1. ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง
2. ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการรพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าประกันแพ้วัคซีน
4. วัคซีนมีจำนวนจำกัด ท่านสามารถทำการซื้อวัคซีนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์การเลือกจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งคำสั่งซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
5. เมื่อลูกค้าซื้อผ่าน Shopee ลูกค้าจะได้รับ CODE เมื่อการจองวัคซีนของท่านสำเร็จ เพื่อนำ CODE ที่ได้รับ ไปยื่นใช้สิทธิ์รับวัคซีนตามสาขาที่ท่านได้ทำการจองไว้
6. หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากภายหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้
7. เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรงกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้
7.1 ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้
7.2 เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาล จะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยเร็วที่สุด [ โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ]
8. กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2  วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดฉีดวัคซีน
9. คาดการณ์ว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล ที่ท่านได้แจ้งไว้

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image