ทส.เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมให้ ทสจ.-สสภ. ยึดความสุขประชาชนทำงาน

ทส.เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมให้ ทสจ.-สสภ. ยึดความสุขประชาชนทำงาน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมเร่งรัดการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นย้ำการรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามความต่อเนื่องของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมสั่งการเตรียมรับมือเผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

นายจตุพร กล่าวว่า โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการเข้าทำประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต การดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยได้ปลูกป่าแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 400,000 ไร่ การจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนกว่า 400 อัตราทั่วประเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และการดำเนินงานโครงการเฉพาะพื้นที่  อาทิ โครงการพัชรสุชาคชานุรักษ์ ภาคตะวันออก  โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ/น้ำเสีย การป้องกัน และ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง/น้ำท่วมพื้นที่วิกฤติ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก ฯลฯ

ปลัด ทส. กล่าวว่า ให้เร่งรัดการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ คทช. การเร่งยื่นคำขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้แล้วเสร็จทั้งหมด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัย โดยมอบ ทสจ.เตรียมแผนเผชิญเหตุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ หน่วยงานสังกัด ทส. ระดับจังหวัด รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ บุคลากรและแผนปฏิบัติงาน การประสานการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวังดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนพิบัติภัยล่วงหน้า ให้กับพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ และมอบ สสภ. ติดตามสถานการณ์ด้านขยะ/ของเสียอันตราย/น้ำเสีย โดยเฉพาะพื้นที่บ่อขยะ และแหล่งที่คาดว่าจะเกิดน้ำเน่าเสีย เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘รุ้ง’ เรียกรวมพลเรือนจำธัญบุรี หลัง 5 แกนนำได้ประกัน หวั่น ‘เพนกวิน-ไมค์-บอย’ ถูกอายัดต่อ
บทความถัดไป‘ศรัณย์วุฒิ’ ประกาศยังรัก พท.เคารพ ‘ทักษิณ’ ลั่นไม่เคยรับกล้วยจากใคร