‘สาธิต’ เปิด รพ.ระยอง สาขาเกาะหวาย เพิ่มเข้าถึงการรักษา 4 มุมเมือง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

‘สาธิต’ เปิด รพ.ระยอง สาขาเกาะหวาย เพิ่มเข้าถึงการรักษา 4 มุมเมือง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันนี้ (27 กันยายน 2564) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาล (รพ.) ระยอง สาขาเกาะหวาย ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง และประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รพ.ระยอง และเทศบาลตำบล 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลเชิงเนิน ในการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข

นายสาธิต กล่าวว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ มีนักลงทุนและแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นด้วย รพ.ระยอง ซึ่งมีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 2,500 คน แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงพัฒนาระบบบริการเพื่อลดความแออัด โดยขยายโรงพยาบาลสาขาให้ครบ 4 มุมเมือง ได้แก่ รพ.ระยอง สาขาเนินพระ สาขาตะพง คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกมิตรไมตรี และล่าสุดคือ สาขาเกาะหวาย ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และคลินิกหมอครอบครัวเกาะหวาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้เข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

“นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน รพ.ประจำอำเภอ สร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มระบบขนย้ายผู้ป่วย ทั้งทางน้ำและอากาศ มีระบบรักษาทางไกล (Telehealth) ตรวจสุขภาพได้จากที่บ้าน โรงงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่งผลการตรวจมายังโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาผ่านระบบออนไลน์ การรับยาใกล้บ้าน การเปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา เพิ่มการตรวจพิเศษและผ่าตัด ขยายและเพิ่มห้องผ่าตัด เพิ่มเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต ขยายหอผู้ป่วย และพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ ทำให้ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย รวมถึงมีระบบการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19” นายสาธิต กล่าว

นายสาธิต กล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทั้ง 3 เทศบาลตำบล จะมีการกำหนดแผนงานเพื่อจัดบริการสาธารณสุขร่วมกันในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และรักษาพยาบาล ให้แก่ประชาชนชาว จ.ระยอง ทุกสิทธิการรักษา ใช้กลไกทีมหมอครอบครัว “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใกล้ประชาชน” มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.ระยอง กล่าวว่า รพ.ระยอง สาขาเกาะหวาย เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกอาชีวเวชกรรมหรือการรักษาโรคจากการทำงาน คลินิกประกันสังคม คลินิกหมอครอบครัวเกาะหวาย คลินิกสุขภาพเด็กดี การวางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และเจาะตรวจเลือด/ปัสสาวะ มีแพทย์และพยาบาลให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หากต้องการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง จะส่งต่อไปรักษาที่ รพ.ระยอง ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดทรัพย์สิน 10 รายการ เหลือแค่ 7 ล้าน ปปง.ยึดทรัพย์ พิยดา แม่ค้าหลอกขายมือถือ
บทความถัดไปกสิกรไทยประกาศเจตนารมณ์ ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สร้างศก.หมุนเวียนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม