กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานครบรอบ 19 ปี เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์25% ของพื้นที่ประเทศ ในปี 2569

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานครบรอบ 19 ปี “ธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุนเกื้อหนุนสัตว์ป่า” เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ในปี 2569

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .ทส.) เป็นประธานในพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 19 ปี โดยได้บูชาพระพุทธไตรสสตวรรษนุสรณ์ บูชาท้าวมหาพรหม และถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ จากนั้น มอบโล่และรางวัล ประกอบด้วย เครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ข้าราชการเกษียณอายุราชการอำนวยการระดับสูง ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2564 และผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญและน่าภาคภูมิใจเพราะเป็นวันกำเนิดหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำหน้าที่ปกป้องดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไว้ได้เป็นอย่างดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านพึงตระหนักอยู่เสมอว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสพิทักษ์ทรัพย์ที่ล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป และขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ขอชื่นชมในความเป็นผู้ที่มีความเสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ผู้ที่ต้องเกษียณอายุราชการ ตลอดจนผู้ช่วยเหลือทางราชการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า 9 ปีที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งมั่นเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เดินหน้าค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการด้านวิชาการพร้อมกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม พร้อมกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ปรับเปลี่ยนบริบทการทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ การสนองงานพระราชดำริในโครงการพัชสุธาคชานุรักษ์โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานจนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก และการผลักดันให้พื้นที่ดอยเชียงดาวจนได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ลำดับที่ 5 ของประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันการรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำหรับเป็นแหล่งดูดกลับคาร์บอนที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน การนำระบบทคโนโลยีมาใช้ในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ โดยเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2569 เป็นสิ่งที่ยังคงดำเนินการอย่างมุ่งมั่นต่อไป

 

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 19 ปี ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึง “การก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของกรมฯ สู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรม ด้วยดีตลอดมา

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฝนถล่มกรุง! น้ำรอระบายหลายพื้นที่ อุโมงค์ดินแดงท่วมสูง แนะเลี่ยงสัญจร
บทความถัดไป‘เจนนี่ รัชนก’ โผล่คอมเมนต์ ฤกษ์แต่งงานหรือเปล่า? หลัง ‘ยิว’ โพสต์ข้อความปริศนา