GISTDA เผยภาพดาวเทียม น้ำท่วมสระบุรี-อยุธยาเป็นวงกว้าง

GISTDA เผยภาพดาวเทียม น้ำท่วมสระบุรี-อยุธยาเป็นวงกว้าง

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในทุ่งนา บริเวณอำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รวมถึงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 8,500 ไร่ และ 170,000 ไร่ ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมแม่น้ำสายหลักสายรอง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #สระบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กแจงเหตุล่มทั่วโลก6ชม.
บทความถัดไปแบงก์ชาติ ออกหนังสือเวียน ดูแลลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความเป็นธรรม