สปสช.จับมือคลินิกชุมชนอบอุ่นปูพรมกระจาย ATK ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

สปสช.จับมือคลินิกชุมชนอบอุ่นปูพรมกระจาย ATK ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส ลงพื้นที่ตั้งจุดกระจายชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) แก่กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ที่เขตการเดินรถที่ 3 อู่เมกะบางนา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้ สปสช.วางแผนร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการกระจายชุดตรวจ ATK รวมจำนวน 2 ล้านชุด แก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มที่มีอาชีพต้องพบปะคนจำนวนมาก ผู้ค้าในตลาด บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชนต่างๆ และพื้นที่เสี่ยง โดย กทม.จะดูแลกลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะที่ สปสช.จะดูแลกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาด ร้านมินิมาร์ท และบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด กทม.

ทพ.วิรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของ ขสมก. เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากต้องพบปะและสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งแก่ตัวผู้ให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งในการลงพื้นที่ตั้งจุดกระจาย ATK ครั้งนี้ มีคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัสเป็นผู้แทนกระจาย ATK โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 อู่เมกะบางนา จำนวนประมาณ 700 คน ซึ่งนอกจากแจก ATK แล้วยังจะช่วยสอนวิธีการใช้ชุดตรวจให้ วิธีการแปลผล วิธีรายงานผลตรวจและถ้าผลเป็นบวกก็จะรับตัวเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไป

“ขสมก.มีจุดเดินรถทั้งหมด 8 เขตการเดินรถ ซึ่งกระจายหลายจุด สปสช.จะมีหน่วยบริการในเครือข่ายที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงลงไปให้บริการแบบนี้ทุกจุด โดยปัจจุบัน สปสช. มีคลินิกในเครือข่ายในกรุงเทพฯ 158 แห่ง และมีร้านยาอีก 100 กว่าแห่ง ทำหน้าที่กระจาย ATK ซึ่งนอกจากการออกตรวจเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพิเศษแล้ว ประชาชนทั่วไปที่ประเมินตัวเองแล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็สามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังแล้วเดินไปรับ ATK ที่ร้านยาหรือคลินิกใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน” ทพ.วิรัตน์ กล่าว

ด้าน น.ส.ขวัญจิรา หะยีสะมาแอ ผู้จัดการคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่คลินิกฯรับมาจาก สปสช.คือกลุ่มบุคลากรโรงเรียน เขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. และผู้ค้าในตลาด โดยได้รับจัดสรร ATK มาจำนวนประมาณ 5,000 ชุด ซึ่งรูปแบบการกระจายก็จะมีทั้งการนัดหมายวันล่วงหน้าแล้วคลินิกลงไปตั้งจุดกระจายให้ หรือกลุ่มเป้าหมายส่งตัวแทนมารับไปกระจายต่อ รวมทั้งสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพ์ฯเป๋าตังแล้วมารับที่คลินิกก็ได้

น.ส.ขวัญจิรา กล่าวว่า ในส่วนของ เขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. มีบุคลากรจำนวน 1,668 คน มีการตั้งจุดกระจาย ATK 3 จุด ซึ่งอู่เมกะบางนาเป็นหนึ่งจุดแรกที่แจก หลังจากนี้จะทยอยไปกระจายตามอู่อื่นๆต่อไป ซึ่งหากมีผลตรวจเป็นบวก ทางคลินิกก็จะรับดูแลเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือถ้าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็มี Hospitel รองรับให้

ขณะที่ นายมนัส ครุฑชั่งทอง ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. กล่าวว่า ขสมก.มีพนักงานทั้งหมด 13,000 คน เป็นพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารประมาณ 5,000-6,000 คน ส่วนเขตการเดินรถที่ 3 มีพนักงานประมาณ 1,600 คน ที่ผ่านมา ขสมก.ถือเป็นบริการสาธารณะ เป็นด่านหน้าที่รัฐให้ความสนใจ ซึ่งนอกจากได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว การได้รับ ATK จาก สปสช.ไปตรวจคัดกรอง ก็ถือเป็นการป้องกันและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการว่า ขสมก. ไม่ได้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon