สธ.ส่งทีมแพทย์ส่วนกลางลงใต้ ชุดแรก 18 คน รับมือโควิด รพ.ปัตตานี 

สธ.ส่งทีมแพทย์ส่วนกลางลงใต้ ชุดแรก 18 คน รับมือโควิด รพ.ปัตตานี 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกคำสั่งเรื่อง ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาล (รพ.) ปัตตานี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

โดยคำสั่งดังกล่าว เป็นการระดมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทีมบุคลากรทางการแพทย์จากส่วนกลางไปปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ใน จ.ปัตตานี ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของโรค และขยายไปพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับบุคลากรที่มีอยู่จำกัด โดยจะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ในชุดแรก จำนวน 18 ราย เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน จ.ปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ ในคำสั่งยังระบุถึงการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่
ระบาดและขยายไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างรวดเร็ว สธ.จึงได้กำหนดให้ดำเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งพบผู้ติดเชื้อ
อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงให้บุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในสถานการณ์โควิด-19 ณ รพ.ปัตตานี ดังรายชื่อแนบท้าย โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.1/ว 100 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

3.หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.4 / ว 1061 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559

4.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2561

5.หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ ว 66 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวน
ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เร่งไล่ล่า’ซ้อปลา’เจ้าแม่แชร์รายใหญ่ เชื่อหนีไม่พ้น ส่วนแฟนหนุ่ม พงส.ฝากขังพรุ่งนี้
บทความถัดไปทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ ‘ไม่เคยลืม’ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์