ศบค.ย้ำ เปิดประเทศ 1 พ.ย. ไม่มีรูปแบบสมบูรณ์ที่สุด ย้ำ ปชช.ปลอดภัย-สาธารณสุขมั่นคง

ศบค.ย้ำ เปิดประเทศ 1 พ.ย. ไม่มีรูปแบบสมบูรณ์ที่สุด ย้ำ ปชช.ปลอดภัย-สาธารณสุขมั่นคง

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล
พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงความคืบหน้าการเปิดประเทศ ว่า นับจากวันนี้เรามีเวลาในการเตรียมตัว 2 สัปดาห์ก่อนจะถึงระยะที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งแผนการเปิดประเทศมีการพูดคุยหารือจากหลายหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมมานานแล้วและมีการปรับหลายครั้งมีการหารือกับภาคธุรกิจ สถานประกอบการอาจไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุด หรือสมบูรณ์ที่สุด แต่ต้องมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะสามารถดำเนินมาตรการไปได้ โดยให้ประชาชนมีความปลอดภัยและสาธารณสุขมีความมั่นคง โดยรายชื่อของประเทศหรือเปิดเที่ยวบินในข้อเท็จจริง บางประเทศยังไม่อนุญาตให้ประชาชนออกนอกประเทศตัวเองแต่การเปิดเที่ยวบินเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในประเทศนั้นๆ ในการเดินทางกลับประเทศได้สะดวกขึ้นแต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

พญ.สุมนีกล่าวต่อว่า เราได้วางแผนเปิดประเทศเป็นระยะ โดยการเปิดประเทศต้องเตรียมความพร้อม 3 ด้าน คือ 1.สถานการณ์การแพร่ระบาด ต้องทรงหรือคงตัว 2.ต้องพิจารณาขีดความสามารถของสาธารณสุขว่ามีความพร้อมป้องกัน ควบคุมและการรักษา 3. พื้นที่นำร่องสีฟ้า 17 จังหวัด ต้องครอบคลุมการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า 70% ดังนั้น การเปิดประเทศต้องค่อยเป็นค่อยไป ทยอยเปิดพื้นที่ใดพร้อมก่อนเปิดก่อนโดยมาตรการหลักในการเปิดต้องเป็นไปตามมาตรการ Covid Free Setting

พญ.สุมนีกล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้เราอยู่ในระยะนำร่องการเปิดประเทศ โดยเราเริ่มจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินการเปิดประเทศในจังหวัดนำร่องพื้นที่สีฟ้าอื่นๆ ระยะถัดไป โดยระยะถัดไปคือระยะที่ 1 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หลักการเปิดประเทศระยะที่หนึ่งผู้เดินทางจะต้องมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มาทางอากาศหรือเครื่องบินเท่านั้น ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันไม่พบเชื้อโควิด มีใบจองที่พัก เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานโหลดแอปพลิเคชั่นที่กำหนดและตรวจหาเชื้อซ้ำโดย RT-PCR ในสถานที่ที่กำหนด เมื่อผลการตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อเป็นลบจึงสามารถเข้าสู่ระบบพื้นที่สีฟ้านำร่อง ที่มีการทำ Covid Free Setting

พญ.สุมนีกล่าวต่อว่า สำหรับCovid Free Setting มีองค์ประกอบ คือ สถานที่ต้องมีการจัดสถานที่ให้มีการไหลเวียนของอากาศที่ดี ไม่แออัด ผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม สุ่มตรวจ ATK เป็นระยะทุกสัปดาห์ ส่วนผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องแสดงผลการได้รับวัคซีนครบสองเข็มและหากไม่ครบต้องแสดงผล ATK ก่อนหนึ่งสัปดาห์ที่จะไปใช้บริการ หากเปิดประเทศแล้ว เราจะต้องมีการกำกับติดตามอย่างเข้มงวด แผนการดำเนินการสามารถปรับและชะลอได้ ขอเน้นย้ำว่าการเปิดประเทศประชาชนต้องมีความปลอดภัยและระบบสาธารณสุขต้องมีความมั่นคง ทั้งนี้การเปิดประเทศต้องมีการวางแผนที่ดีและรัดกุม ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน โดยช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดประเทศและความพร้อมเปิดประเทศนำร่อง 17 จังหวัด อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดประเทศไปแล้วจะต้องมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon