ร้านค้าสัญจรเฮ! อนุทิน สั่ง สธ.ชง ศบค.คลายล็อก ช่วยกว่าแสนชีวิต

ร้านค้าสัญจรเฮ! อนุทิน สั่ง สธ.ชง ศบค.คลายล็อก ช่วยกว่าแสนชีวิต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางและมาตรการเปิดกิจการร้านค้าสัญจร งานประเพณี สวนสนุก และสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่กว่า 1 แสนราย ให้สามารถเปิดกิจการ
ได้อย่างปลอดภัย ขับเคลื่อนควบคู่กับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. รับหนังสือ และหารือร่วมกับสมาคมการค้า ผู้ประกอบการร้านค้าสัญจร และสมาคมผู้ประกอบการร้านค้างานประเพณีและสวนสนุก ที่มีผู้ประกอบอาชีพนี้กว่า 1 แสนรายทั่วประเทศ ว่า สธ.ได้รับทราบข้อมูล และปัญหาความเดือดร้อนจากการหยุดกิจการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของ สธ. ซึ่งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ประชาชนเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง ให้ความร่วมมือ และได้รับวัคซีนครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมาย รัฐบาลจะเริ่มผ่อนปรนให้กิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเริ่มดำเนินการก่อน

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สธ.ได้นำเสนอแนวทางปรับมาตรการด้านสังคมภายในประเท ผ่านที่ประชุม ศบค. และได้เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ เพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา การจัดศูนย์แสดงสินค้า นิทรรศการ ในห้างและนอกห้าง โดยแบ่งเป็นช่วงระยะเวลา เพื่อทยอยเปิดกิจการ คือ ช่วงแรกวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2564 เป็นการนำร่องจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 500 คน ระยะที่ 2 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 สามารถจัดประชุม งานมหกรรมกีฬา และงานแสดงสินค้า งดการชิมอาหาร ทั้งนี้ ไม่เกิน 500 คน และ ระยะที่ 3 วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2564 จัดงานประเพณี งานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างและนอกห้าง และชิมอาหารได้ ไม่เกิน 1,000 คน และระยะที่ 4 วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สามารถจัดกิจกรรมได้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับการเปิดประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

“ซึ่งคาดว่า ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็น่าจะสามารถเดินตามแผนการตามระยะต่างๆ ที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่มติ ศบค.ด้วย อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการใดๆ ก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด โดยให้สมาคมฯ ประสานกับพื้นที่เพื่อขอเปิดกิจการ ภายใต้การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกับการป้องกัน กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด หากเปิดกิจการได้ยังคงขอความร่วมมือให้เคร่งครัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำ และให้ประชาชนดำเนินชีวิตปกติแบบวิถีใหม่” นายวัชรพงศ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon