รมว.สุชาติ ลุยด่านชายแดนจันทบุรี เช็กระบบนำเข้า แก้ปัญหาต่างด้าวทะลักเข้าเมือง (มีคลิป)

รมว.สุชาติ ลุยด่านชายแดนจันทบุรี เช็กระบบนำเข้า แก้ปัญหาต่างด้าวทะลักเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังสถานการณ์แรงงานต่างด้าว และมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.จันทบุรี ที่ห้องประชุมด่านถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก เพื่อสอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล จึงได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาดังกล่าว

“วันนี้ ผมจึงได้ลงพื้นที่ด่านถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อมาดูระบบการนำเขัาและแก้ไขปัญหาต่างด้าวทะลักเข้าเมืองผิดกฎหมาย การที่ผู้ประกอบการจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา อยากจะให้มีการจ้างแรงงานไทยก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ ซึ่งในส่วนของการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 เนื่องจากประเทศไทยชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้สำรวจความต้องการแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศพบว่า นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องการแรงงานต่างด้าว จำนวน 424,703 คน จังหวัดที่มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และ จันทบุรี” นายสุชาติ กล่าว

ขณะที่ นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคมของทุกปี จ.จันทบุรีเป็นช่วงฤดูกาลที่ลำไยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 ตัน ทำรายได้ให้ประเทศมูลค่ากว่า 9,000 – 10,000 ล้านบาท กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อนำเข้าแรงงานที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เนื่องจากถ้ามีล้ง มีโรงงานแต่ ไม่มีแรงงานไม่มีคนเก็บลำไย ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรา 64 ของ พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งขณะนี้มีความต้องการแรงงานจำนวนประมาณ 20,000 คน จึงขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญลงพื้นที่ด้วยตนเองมารับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อดูระบบการนำเขัาและแก้ไขปัญหาต่างด้าวทะลักเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร และการท่องเที่ยวชายแดนของ จ.จันทบุรี ภายหลังจากการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon