รมว.สุชาติ เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 5 สงขลา ยกระดับชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพมีอาชีพ

รมว.สุชาติ เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 5 สงขลา ยกระดับชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพมีอาชีพ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานใน จ.สงขลา และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน แม้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตราย กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมเข้าดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณีอย่างเต็มที่

“สปส.ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน พ.ศ.2537 และผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยหากประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ สามารถที่จะเข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เต็มตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน เป็นกระบวนการต่อเนื่องและจำเป็นสำหรับลูกจ้าง ที่สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน สูญเสียอวัยวะ พิการหรือ ทุพพลภาพและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพหลังสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลแล้ว ประกอบด้วย 2 ประการ คือ เป็นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ในรูปแบบที่สมบูรณ์ครบวงจร ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การฟื้นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ และสังคม และเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยดูองค์รวม ได้แก่ การให้บริการโดยพิจารณาภาพรวมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นรายบุคคลในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยมุ่งเน้นการประสานงาน ของทีมงานทุกด้าน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกจ้าง และผู้ประกันตน” นายสุชาติ กล่าว

สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา มีภารกิจสำคัญในการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องและไม่เนื่องจากการทำงานจนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ให้ได้รับการฟื้นฟูแบบองค์รวม ทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกาย ปรับสภาพจิตใจ และฝึกอาชีพให้กับลูกจ้างให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระต่อสังคม และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้

ทั้งนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเป็นศูนย์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องมือในด้านการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การใช้กีฬา-ดนตรีบำบัด มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษา รวมทั้งเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่างๆ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า ร้อยลูกปัด เป็นต้น พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของเรายังได้ประสานบริษัทห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่เพื่อรับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้กลับเข้าทำงาน เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สาขา/จังหวัด/ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon