รมว.สุชาติ ส่งคณะที่ปรึกษาเยี่ยมกลุ่มอาชีพบ้านนาตีน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้

รมว.สุชาติ ส่งคณะที่ปรึกษาเยี่ยมกลุ่มอาชีพบ้านนาตีน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง ณ กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านนาตีน ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน หมู่ 4 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าคณะ

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน ดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มอาชีพตั้งแต่ระดับรากหญ้าสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีได้ในอนาคต โดยเฉพาะ จ.กระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ในแต่ละปีสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นเม็ดเงินมหาศาล

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ มีส่วนร่วมทางสังคม รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกายจิตใจ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม” นางธิวัลรัตน์ กล่าว

สำหรับบ้านนาตีน เป็นชุมชนเล็กๆ แบบวิถีมุสลิมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผสานเอกลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่น ในเรื่องของการทำผ้าบาติกมาประยุกต์เป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ปัจจุบันชุมชนบ้านนาตีน อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรและสภาพแวดล้อมในระดับหมู่บ้าน เพื่อผลักดันให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเลือกชมซื้อสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตจากคนในชุมชนเช่น ผ้าบาติก กระเป๋าปิ้กเป๊กแฮนด์เมดลายบาติก ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 มีการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตร “การทำกระเป๋าปิ๊กเป๊กแฮนด์เมดลายบาติก” พร้อมมอบวัสดุหลังจากฝึกอบรม ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon