กทม.สำรวจกลุ่มเปราะบางในกรุง ปี’64 พบ 3,740 ครัวเรือน เร่งช่วยเหลือรายกรณี

กทม.สำรวจกลุ่มเปราะบางในกรุง ปี’64 พบ 3,740 ครัวเรือน เร่งช่วยเหลือรายกรณี

วันนี้ (22 พ.ย.64) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนั้น กทม.โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ประสานสำนักงานเขต 50 เขต สำรวจครัวเรือนเปราะบางตามแบบสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน และนำข้อมูลบันทึกลงระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  โดยกลุ่มเป้าหมายการสำรวจ ได้แก่ ครัวเรือนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นครัวเรือนที่อยู่ในระบบ e-case หรือ ระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม

“พร้อมกันนี้ได้ประสาน มท.ในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสำนักงานเขตจะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนและแนวทางในการช่วยเหลือได้อย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้มีการกำหนดแผนบูรณาการความร่วมมือเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี (2564-2568) ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี” นายเฉลิมพล กล่าว

รองปลัด กทม. กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 มีจำนวนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,740 ราย โดยสำนักพัฒนาสังคม กทม.ได้ประสานสำนักงานเขตให้ความช่วยเหลือแต่ละกรณีเป็นรายๆ ไป อาทิ ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาบุตร หรือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon