สธ.ห่วงเลือกตั้ง อบต.แหล่งแพร่โควิด ย้ำ! ปชช.พกปากกาส่วนตัวไปใช้สิทธิ์

สธ.ห่วงเลือกตั้ง อบต.แหล่งแพร่โควิด ย้ำ! ปชช.พกปากกาส่วนตัวไปใช้สิทธิ์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงถึงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต.ทั่วประเทศ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ว่า เชิญชวนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิโดยทั่วกัน โดยเน้นย้ำการป้องกันโควิด-19 เนื่องจากมี อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมีการจัดเลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นความเสี่ยงจากการใช้สถานที่ร่วมกัน ซึ่งอาจมีประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเลือกตั้ง การรวมกลุ่มมากกว่า 1 คน อาจมีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการอยู่ร่วมสถานที่เดียวกัน จุดเสี่ยงคือ จุดสัมผัสร่วมต่างๆ คือ ปากกา กระดาษ และโต๊ะที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง นอกจากนี้ อนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานที่ คณะอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องจัดการให้เกิดความปลอดภัย

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย สำหรับเจ้าพนักงานผู้คุมหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดหน่วยเลือกตั้งให้มีอาการถ่ายเท ไม่แออัด 2.กำหนดจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งก่อนเข้าและหลังออกคูหา โดยเฉพาะหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ 3.ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้เลือกตั้งคนอื่น และควรแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขดำเนินการต่อไป 4.ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิ ในหน่วยเลือกตั้ง สวมหน้ากากตลอดเวลา 5.จัดระยะห่างของผู้มาใช้สิทธิ ก่อนเข้าคูหาเพื่อไม่ให้แออัด 6.ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย

อธิบดีกรมอยามัย กล่าวว่า สำหรับประชาชน ปฏิบัติดังนี้ 1.ก่อนไปเลือกตั้งจะคุ้นการเปิดดูบัญชีรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ขณะนี้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) เพื่อลดเวลาในการอยู่หน่วยเลือกตั้งและลดการสัมผัสโดยไม่จำเป็น สามารถตรวจสอบสิทธิหน่วยเลือกตั้งและเลขกำกับของตนทางจดหมายที่ส่งไปที่บ้าน หรือเว็บไซต์ของกรมการปกครอง 2.ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” แอพพลิเคชั่นต่างๆ 3.ลดโอกาสสัมผัสร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะปากกาเซ็นรับรองการใช้สิทธิ หรือลงคะแนนเสียง จากการอ้างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 การใช้ปากกาส่วนตัวที่เตรียมมาเองเพื่อเลือกตั้งทำได้ไม่ผิดกฎหมาย จึงควรนำปากกาส่วนตัวมาใช้เพื่อลดสัมผัสร่วม 4.ขอความร่วมมือเข้มมาตรการส่วนบุคคล เตรียมหน้ากากอนามัยสวมตลอดเวลา 5.ไม่ควรนำบุตรหลานหรือสมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเด็กเล็กไปยังหน่วยเลือกตั้ง และ 6.กรณีเดินทางโดยรถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และล้างมือหลังสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ เมื่ออยู่บนรถ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า เมื่อถึงวันไปเลือกตั้ง เมื่อเดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้ง ควรปฏิบัติตนตามหลักการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา คือ สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการรวมกลุ่มพูดคุยกัน เมื่อต้องต่อแถวเข้าคูหา ให้รักษาระยะห่างที่เหมาะสม ล้างมือทันทีเมื่อสัมผัสสิ่งใดที่ไม่ใช่ของส่วนตัว และใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในหน่วยเลือกตั้ง เมื่อประชาชนกลับถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลที่รักที่บ้าน

“ส่วนปัจจุบันแม้สถานการณ์ติดเชื้อดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด และวันที่ 28 พฤศจิกายน มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในการรวมตัวของผู้คนจากสถานที่ต่างๆ ขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันตนเอง เพื่อตัวเราเอง ผู้คนรอบข้าง และสังคม ขอเน้นย้ำว่า ความประมาทเท่ากับการ์ดตก เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon