สปสช.ปรับวิธีจ่ายทันตกรรมกลุ่มเด็กวัยเรียน หนุน รพ.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพฟัน

สปสช.ปรับวิธีจ่ายทันตกรรมกลุ่มเด็กวัยเรียน หนุน รพ.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพฟัน

วันนี้ (28 พ.ย.64) ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ให้บริการทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า บริการทันตกรรมเป็นเรื่องที่ สปสช. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัญหาเรื่องฟันจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งในภาพรวมปีงบประมาณ 2565 สิทธิประโยชน์ต่างๆยังคงเหมือนเดิม ทั้งทันตกรรมรักษาและทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน โดยสิทธิประโยชน์ทันตกรรมรักษา จะครอบคลุมเรื่องการอุด ถอน ทำฟันปลอม รักษาโพรงประสาท และการรักษาอื่นๆตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัย และสิทธิประโยชน์ทันกรรมส่งเสริมป้องกันจะครอบคลุม ตรวจสุขภาพช่องปาก การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงฟันผุ เคลือบหลุมร่องฟัน ฯลฯ โดย สปสช.จะมุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม ส่งเสริมป้องกันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และในเด็กวัยเรียน ทั้งวัยอนุบาลและประถมศึกษา

“ในปีงบประมาณ 2565 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเล็กน้อย สำหรับรายการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ การเคลือบหลุมร่องฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนปรับมาสอนแบบออนไลน์ ทำให้หน่วยบริการให้บริการทันตกรรมแก่เด็กวัยเรียนได้ยากขึ้น การเบิกจ่ายค่าบริการจึงน้อยลง สปสช.จึงปรับวิธีการจัดสรรเงินจากตามจำนวนผลงานการให้บริการ (รายครั้ง/รายชิ้น) เป็นการจ่ายแบบเหมารายหัวแทน ซึ่งจะเป็นผลดีกับหน่วยบริการ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันทั้ง 2 รายการดังกล่าว ประกอบกับ ขณะนี้เริ่มเปิดการศึกษาแบบออนไซต์ (On Site) จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการทำแผนการให้บริการว่าจะจัดบริการที่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อไร อย่างไร โดย สปสช.และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะร่วมกันติดตามกำกับการดำเนินการตามแผนการให้บริการต่อไป” ภก.คณิตศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ภก.คณิตศักดิ์ กล่าวว่า ในกรณีบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ สปสช.ยังจ่ายตามจำนวนผลงานการให้บริการเหมือนเดิม เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ยังต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ไม่มีการปิดการเรียนเหมือนกลุ่มนักเรียน เมื่อไปฝากครรภ์ในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ทันตแพทย์จะสามารถให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการขูดหินปูนและความสะอาดช่องปากได้

“ขอย้ำว่าบริการทันตกรรมในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น จะครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิทั้งข้าราชการและประกันสังคม ไม่จำเป็นต้องเป็นสิทธิบัตรทองอย่างเดียว ดังนั้น หากสิทธิข้าราชการ หรือประกันสังคมไปรับบริการ หรือฝากครรภ์ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ก็สามารถใช้สิทธิได้ทันที” ภก.คณิตศักดิ์ กล่าวและว่า ในส่วนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการด้านทันตกรรมใหม่ๆนั้น ในปีงบประมาณ 2565 สปสช.อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากให้แก่ประชาชนอีกด้วย ซึ่งหากตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้เร็วและมีโอกาสหายได้มากขึ้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon