ก.แรงงาน เช็กความพร้อมด่านแม่สอด ก่อนนำเข้าแรงงานต่างด้าวเอ็มโอยู

ก.แรงงาน เช็กความพร้อมด่านแม่สอด ก่อนนำเข้าแรงงานต่างด้าวเอ็มโอยู

วันที่ 30 พฤศจิกายน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบเอ็มโอยู (MoU) ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้เข้าพบนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อหารือข้อราชการในการเตรียมความพร้อม ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และตรวจเยี่ยมชมด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 มี นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ตาก ร่วมลงพื้นที่

นายบุญชอบ กล่าวว่า ได้หารือข้อราชการในการเตรียมความพร้อมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จากนั้นเดินทางไปยังด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 ซึ่งจะเป็นสถานที่คัดกรองแรงงานเบื้องต้นตามขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามเอ็มโอยูสำหรับการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงาน ขอให้นายจ้างปฏิบัติตามขั้นตอน ทั้ง 8 ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“สำหรับนายจ้าง สถานประกอบกิจการ หรือคนต่างด้าวที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ” นายบุญชอบ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon