กทม.คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ทั่วกรุง ห้ามวางขายเหล้าเด็ดขาด!!

กทม.คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ทั่วกรุง ห้ามวางขายเหล้าเด็ดขาด!!

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการให้บริการรับจัด และจำหน่ายกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า กทม.ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า เน้นใส่ใจสุขภาพ และเป็นสินค้าที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 5 ประเภท รวมทั้งการจัดแสดงสินค้า และพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจควบคุมกำกับสถานประกอบการในพื้นที่เขตด้วย

“ของขวัญ 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 2.กระเช้าของขวัญประเทศผัก/ผลไม้ ต้องตั้งวางรอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน 3.กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า รับบริเวณที่จำหน่ายสินค้าให้จัดทำป้ายเดิมมีข้อความว่า ‘ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น’ 4.กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ เช่น กระเช้าสุขภาพ กระเช้าขนมไทย หรือกระเช้าที่มีสารโภชนาการ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ 5.กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยเด็ดขาด มิฉะนั้น จะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30 (5) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ว่าผู้ซื้อกระเช้าจะนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาให้พนักงานช่วยบรรจุใส่รวมไปในกระเช้า สามารถทำได้” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ไม่เว้นแต่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แต่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือร้านค้าขนาดเล็ก ก็จะมีหน่วยงานลงไปตรวจสอบ และควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าในกระเช้าเช่นกัน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon