อนุมัติจ่ายเอสเอ็มอี เฟส 1 แล้วกว่า 2 แสนราย สุชาติ ย้ำ! นายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบใน 15ธ.ค.นี้

อนุมัติจ่ายเอสเอ็มอี เฟส 1 แล้วกว่า 2 แสนราย สุชาติ ย้ำ! นายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบใน 15ธ.ค.นี้

วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้าง สถานประกอบการที่ร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี พบว่า สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติร่วมโครงการในระยะที่ 1 จำนวน 223,834 ราย ที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 3,068,075 คน มีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แล้ว 160,943 ราย และยังไม่นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ถึง 62,891 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.07 ซึ่งสถานประกอบการที่ยังไม่ดำเนินการจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อสามารถรับเงินอุดหนุนในรอบเดือนธันวาคมนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยและต้องการช่วยเหลือธุรกิจในกลุ่มเอสเอ็มอีอย่างมาก ซึ่งโครงการฯนี้ก็เป็น 1 ในโครงการที่เป็นดำริของท่าน ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องสถานประกอบเอสเอ็มอีหวังให้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลครบตามสิทธิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการ เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ให้กลับมาแข็งแรงประสบผลสำเร็จ ดั่งในอดีตที่ก่อนมีโรคโควิด-19 ผมขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส.ตามเงื่อนไขโครงการเพื่อประโยชน์ของท่าน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดี กกจ. กล่าวว่า สำหรับนายจ้างภาคเอกชนที่ต้องการลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี ระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งการเปิดลงทะเบียนในรอบนี้จะเป็นการเปิดให้สถานประกอบการขนาดเล็ก – กลางที่สนใจได้ลงทะเบียนร่วมโครงการฯเป็นครั้งสุดท้าย โดยคุณสมบัติจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 และยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการในระยะแรก โดยจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก หลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-Service ของ สปส. และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส.ภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าว

“ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่สายด่วน โทร.1506 กด 2 หรือ สายด่วน โทร.1694” นายไพโรจน์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon