กพร.วางเป้าปี’65 พัฒนาศักยภาพแรงงานกว่า 4.1 ล้านคน

กพร.วางเป้าปี’65 พัฒนาศักยภาพแรงงานกว่า 4.1 ล้านคน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการ Re-Skill และ Up-Skill เพื่อสร้างทักษะแรงงานในการประกอบอาชีพ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน

นายสุรชัย เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก้าวสู่การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งเยียวยาช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับการปรับระดับฝีมือ (Re-Skill) รองรับการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยกระดับต่อยอดความรู้ ความชำนาญ (Up-Skill) ให้แก่กลุ่มแรงงานฝีมือที่ได้รับผลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จึงมอบหมายให้ กพร.ดำเนินโครงการดังกล่าว

ด้าน นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการ กพร. กล่าวว่า อธิบดี กพร.ได้สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการ Re-Skill และ Up-Skill เพื่อสร้างทักษะแรงงานในการประกอบอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดังนี้ (1) สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะหรือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2564 (2) สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ฝึกอบรมให้แก่แรงงานในภาคบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น 39 คน รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2564 (3) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 สำหรับแรงงานในภาคการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน ดำเนินการทดสอบในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 การดำเนินการในครั้งนี้เป็นเพียงการนำร่อง โดยสั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศจัดฝึกอบรมและทดสอบฯ เพื่อให้กำลังแรงงานได้ Re-Skill และ Up-Skill ต่อไป

“ทั้งนี้ กพร.ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีคุณภาพทั่วประเทศพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 4,114,174 คน แบ่งเป็น ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จำนวน 114,174 คน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาพนักงานตนเองอีก 4 ล้านคน” นางวีรยา กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon